Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAVs svar på uppmärksammad studie om ekologisk produktions klimatpåverkanAnita Falkenek

Den uppmärksammade studien som publicerades i går slår fast att ekologisk produktion skulle ha en mycket större klimatpåverkan än konventionell produktion. KRAV ifrågasätter nu slutsatserna man gör i studien.

- Vi behöver tillsammans med forskarvärlden sätta oss in i deras resonemang och pröva det. Artikelförfattarnas sätt att räkna är inte vedertaget. Resultatet beror helt på hur man räknar. Vad vi vet är att författarna länge har drivit frågor om markanvändning kopplat till klimat och då också ifrågasatts. Om man drar deras resonemang till sin spets, ska hela landet, utom de allra bördigaste områdena, beskogas. Vad författarna gjort nu är att applicera tankarna om en effektiv markanvändning på jordbruket. Och vi behöver undersöka om det håller, säger Anita Falkenek, KRAVs vd.

Hos KRAV är man skeptisk till scenariot man använt sig av i rapporten. Man menar att författarnas resonemang om att ekoodling i Sverige skulle leda till avskogning i andra delar av världen inte håller när man granskar det närmre. Det är helt enkelt inte så att åkermark skulle bli skogsmark om den inte odlades.

 Finns det potential att nå högre avkastning med ekologiska metoder?
- Det finns redan nu ekologiska lantbrukare som tar skördar som ligger nära medelskörden i konventionell produktion. Skördeskillnaderna mellan eko och konventionellt är störst i Nordeuropa, och betydligt mindre i övriga delar av världen. Globalt är skörden ca 20 procent lägre i eko, men ca 30 procent i Nordeuropa, 16 procent i Nordamerika och 11 procent i Asien. Men för fattiga bönder i låginkomstländer är det ofta tvärt om. Där kan avkastningen till och med bli väsentligt högre med ekologiska metoder, säger Anita.

2018-12-14