Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk mat sämre för klimatet?


... så skulle det kunna vara enligt forskare från bland annat Chalmers som publicerat en studie  i tidskriften Nature. Enligt studien skulle ekologiskt odlad mat ha mycket större klimatpåverkan än konventionellt producerade livsmedel, på grund av att större markarealer krävs. Forskarna har utvecklat en ny metod för att beräkna klimatpåverkan utifrån markanvändning, Resultaten pekar på att ekologisk mat kan orsaka mycket större utsläpp. Studien har fått mycket uppmärksamhet och den svenske forskaren bakom studien, Stefan Wirenius, berättar att han fått många reaktioner när Ekoweb får en pratstund.

Stefan Wirsenius, docent på Chalmers tekniska högskola,
institutionen för rymd, geo- och miljövetenskap.

-Ja det har vi verkligen fått. Många har tagit det som att nu ska vi inte äta och odla ekologisk mat längre. Detta är inte syftet med studien. Vi har tittat på en faktor, markanvändningen, och den isolerat så är det så att ekologiskt har en större klimatpåverkan. Sedan gäller ju också att man då i konventionell produktion avsätter den ”insparade” marken till skog så som vi har räknat. Annars får man inte den effekten. Tanken är att nyttja den bästa arealen i jordbruksproduktion och marginalmarkerna ska beskogas, säger han.
 

Man har använt sig av en ny måttstock ”koldioxidkostnad” för att beräkna effekten av större arealanvändning. Man har gjort beräkningarna utifrån Jordbruksverkets skördestatistik utifrån avkastning per hektar. Man har tagit klimatavtrycket från användandet av insatsvaror som till exempel konstgödsel och fossila drivmedel i konventionell produktion med i beräkningen och då kommit fram till att för samma mängd mat behövs en större areal med ekologisk produktion. Därför bidrar ekologisk produktion till avskogning, eftersom världens matproduktion hänger ihop, enligt studiens slutsats.
Även ekologisk kött och mjölkproduktion får tummen ner.

– Ja, eftersom ekologisk kött- och mjölkproduktion använder sig av ekologiskt odlat foder kräver även den mer mark än konventionell produktion. Men vi har inte räknat specifikt på kött och mjölk, och har inga konkreta exempel på detta i artikeln, säger säger Stefan Wirsenius.

Finns det något som talar till ekologisk produktions fördel?
- Det finns många andra fördelar med ekoodling, bättre kväveutnyttjande och bättre växtföljd till exempel, högre djurvälfärd och avsaknaden av bekämpningsmedel. Det är också faktorer som man som konsument och samhälle måste ta ställning till och som ju vi inte i studien värderat. Men ekoodling har den här problematiken sett till arealutnyttjandet, och det måste man vara medveten om och branschen ta tag i. Det finns mycket att vinna på att effektivisera ekoodlingen och öka avkastningen.

Text: Cecilia Ryegård

2018-12-13