Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mellangröda, ferment och fräsning – Ökad mullhalt?


I slutet av oktober besökte Ekoweb, Josef Hägler, ekologisk lantbrukare i byn Deindorf, cirka två timmars körning norr om München i södra Tyskland. Josef Hägler är mest känd för att arbeta på ett regenerativt sätt för att bygga upp sin jords hälsa och mullhalt.

Josef Hägler i aktion

Josef Hägler bedriver idag ett lantbruk i byn Deindorf i södra Tyskland. Gården består av ett femtiotal nötboskap samt cirka 110 hektar ekologisk växtodling. På gården odlar man majs,linser, sojabönor, vete, rågvete, klöver till frö, mellangrödor och man utför även en hel delförsök. Det unika med Josef är hans särintresse för jorden och dess hälsa.
- Ja, jag började fundera på hur man kunde förbättra jorden med olika biologiska metoder när jag arbetade med olika biologiska växtodlingsförsök. Där fick jag nya ideér på hur jag kunde förbättra min jord hemma. Så det var bara att gå hem och testa, säger Josef Hägler.


Balans av näringsämnen
Men för att veta hur jorden fungerade analyserades han först jorden på gården.
- Jag började med att ta jordprover(Albrecht analys) för att se vilken balans på näringsämnen min jord hade. Jag hade hyfsad balans på dessa makronäringsämnen såsom Ca, Mg, NA och K, som mest påverkar markens fysiska förhållande. Jag behövde dock enligt analysen tillföra Svavel, Bor och Ca, men även lite Cobolt för att kunna bygga upp jorden, säger Josef Hägler.
Svavel, bor, kalcium och kobolt är viktiga marko- och mikronäringsämnen för att kunna bygga och lagra in kol i jorden. För att öka mullhalten med en procent behövs det cirka 2500 kg/ha N, 375 kg/ha svavel och 35 kg/ha bor och andra mikronäringsämnen. Kobolt är viktigt för det är centralatom i det enzym som bildar glommalin och som hjälper växten att ombilda kolhydrater till humusämnen dvs. mull.

Många arter i mellangrödan
Ett led i att kunna öka mullhalten och jordhälsan så odlar Josef olika mellangrödor.
- Mina mellangrödor sås ofta in i skiftet juli/augusti. Dessa består av många olika arter. Minst 10 stycken och det är viktigt för att gynna mångfalden i marken. Solrosor, lin, ärtor, olika sorters gräs och klöver, samt olika arter av raps och oljerättika, säger Josef Hägler.
Fräsen är viktigare än plogen och färsk bladmassa bör enligt honom undvikas att myllas ned
djupt.
- Jag tror det är skadligt för jorden att plöja ned färsk grönmassa djupt. Det skall man helst undvika. När färsk blöt grönmassa kommer djupt ned så finns det inget syre, då skapas en förruttnelseprocess som är negativ för de aeroba svampar och bakterier som man vill gynna för kolinlagringen. Man får fel redoxpotential, säger Josef Hägler.

Fräser för att torka och döda mellangröda
Fräsen körs grunt och det är här viktigt att maskinen arbetar så den skär av grödan.
- Jag fräser det färska gräset med ett djup på max 3-4 cm. Då skär man av effektivt av tillväxtpunkten på mellangrödan och jord och växtdelar blandas ytligt. Sedan får den frästa jorden ligga i fem till sju dagar. Då torkar ”mellangrödan” istället för att den ruttnar. Det gör att man får rätt process i jorden, en reduktiv process som istället lagrar in kol, säger Josef Hägler.
En vecka efter bearbetas fältet med djupluckrande gåsfötter, ”grubbler” Horsch Terrano. Därvid skapas ett hålrum med luft i jorden, men stängs med finjord, sådd och vält, så inte koldioxid inte försvinner. Kolet skall vara kvar i jorden. De reduktiva jordprocesserna omvandlar sedan koldioxid till myrsyra(H-COOH) som ingår i humusuppbyggnaden. Med detta arbetssätt ovan hävdar Josef Hägler att jordhälsan och mullhalten ökat betydligt de år som han applicerat detta på sin gård.

Text: Olle Ryegård

2018-12-17