Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökad ekoproduktion en lösning för att rädda pollinatörerna När inte pollinatörer finns tillgängliga minskar skörden av förstklassiga bär med 50 procent. Detta är en av en stor mängd fakta som beskriver pollinatörerns stora betydelse för livsmedelsproduktionen. Många arter är i dagsläget hotade och bristen på pollinatörer är ett växande problem.

Experter på humlor och honungsbin har kartlagt hoten mot pollinatörerna och de beskrevs under en konferens den 6 december anordnad av Jordbruksverket med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, då man slagit fast att en bra insektspollinering har stor betydelse för skörd och kvalitet av ett antal viktiga grödor bland annat raps, klöverfrö, tomater, hallon, jordgubbar och äpplen.

De största hoten identifierades bland annat:

– Det är grönytor som växer eller planteras igen, bekämpningsmedel, ökad näringsbelastning och intensifierat jordbruk. Bara en procent av Sveriges yta utgörs idag av ängs -och betesmark! För att förbättra situationen vill Naturvårdsverket höja ersättningen till ekoproduktion, ge miljöersättning för skapande och skötsel av småbiotoper och översyn av ersättning till restaurering och skötsel av betesmarker och slåtterängar, säger Erik Sjödin på Naturvårdsverket.

2018-12-11