Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vad  begränsar expansionen av ekoodling?

I ett nytt forskningsprojekt ska man studera vad det är för faktorer som begränsar en expansion  av ekologiskt certifierad mark i Sverige. Det är forskare vid Lunds Universitet och SLU som beviljats medel från FORMAS till projektet. Trots en kraftigt ökad konsumtion av ekologiska livsmedel har certifieringen av jordbruksmark inte hängt med i motsvarande takt. Enligt SLU beror det på att endast en liten del av den mest produktiva åkermarken odlas ekologiskt. Projektet är tvärvetenskapligt och kommer att utgå från agronomi, ekonomi och ekologi.

SLU beskriver en av anledningarna till angelägenheten i projektet är att en ökade ekologisk areal kan vara ett sätt att nå flera av de globala målen, till exempel "hållbar konsumtion och produktion" och "ekosystem och biologisk mångfald". Det är också en indikator för det svenska miljömålet om en giftfri miljö och en målsättning i den nationella livsmedelsstrategin där man vill att 30 procent av åkermarken ska vara ekologiskt brukad år 2030.

2018-12-05