Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekomarknaden fortsätter att växa globalt

Nyligen presenterades ”Global Trends in Organic Report” på nordens största mässa för ekologiska produkter, Nordic Organic Food Fair i Malmö. Det är företaget NPG som har genomfört rapporten.

- Att döma av statistiken  så är den ekologiska marknaden runt om i världen robust och vid god vigör. Ekologisk försäljning växer starkt över hela världen. Antalet produkter växer och investeringstakten ligger stabilt på en hög nivå. Handelns engagemang djupnar i ekofrågan och konsumenternas intresse och medvetenhet ökar stadigt. Sett till ett flertal faktorer, i spåren av det ökande antalet livsstilssjukdomar och behovet av aktion mot klimatförändringarna, så ser möjligheterna för en ökande ekomarknad fortsatt goda ut, säger Jim Manson, redaktör hos NPG.

Samtidigt varnade han branschen för att ta något för givet.

- Den globala ekolivsmedelsindustrin och det ekologiska jordbruket har några verkliga utmaningar framför sig, brist på råvara, växande problem med fusk.

2018-11-30