Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Detaljhandel driver ekoförsäljningen i världen


De senaste försäljningssiffrorna visar att detaljhandel leder försäljningsutvecklingen av naturliga och ekologiska livsmedel i världen. Enligt Natural Foods Merchandiser stod detaljhandel för 44 procent (61,5 miljarder dollar) av naturliga och ekologiska livsmedel 2016, medan specialbutikerna stod för 39 procent (54,4 miljarder dollar). Försäljningstillväxten var mer än dubbelt så stor i detaljhandeln (10,2 procent)  jämfört med specialbutikerna(4,3 procent), 2016.

Den främsta anledning till detta är att detaljhandeln har satsat ordentligt på segmentet naturliga och ekologiska livsmedel de senaste åren. Nu har detaljhandeln tagit över ledartröjan. De främsta faktorerna till detta är att detaljhandeln har kunnat arbeta med större volymer och därmed kunna pressa priserna till kundernas förmån, samt att urvalet i detaljhandeln ökat dramatiskt.

Den största köpgruppen är Millennials som står för 52% av alla ekologiska livsmedelsinköp, enligt Organic Trade Accoasiation i USA. Det är viktigt eftersom gruppens tjänstekraft växer, och eftersom fler och fler tusenåriga blir föräldrar - en livsförändring som utlöser ökade utgifter för ekologisk mat, personliga hygienartiklar och mer.
 

Källa: Grocerydive.com

2018-12-06