Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mer Soja och lupin på svenska åkrar?


Nu startar SLU ett nytt projekt för att undersöka om det går att odla mer soja och lupin på de svenska åkrarna. Projektet syftar till att ta fram mer information till lantbrukarna så de lättar skall kunna odla dessa grödor. Syftet är att de ekologiska lantbrukarna skall få fler ben att stå på dvs. fler valbara grödor att odla.  Idag domineras odlingen av proteingrödor av åkerböna, ärtor och raps och lantbrukarna kan bara ta in dessa grödor vart 6-8 år i sin växtföljd, men behovet är betydligt större på en vanlig ekologisk mjölkgård.

En grupp forskare på SLU har fått medel från Formas för att fylla dessa kunskapsluckor så att fler lantbrukare kan börja odla soja och lupin. Det är ett samarbete mellan postdoktorer på institutionen för Växtproduktionsekologi, institutionen för ekonomi och institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

Forskarna ska:

  • Ta reda vilka områden i Sverige som lämpar sig för soja- och lupinodling genom att jämföra klimat- och markdata med grödornas växtkrav och regionala marknadsmöjligheter.
  • Testa olika sorter och utveckla odlingsstrategier för soja och lupin i fältförsök på tre gårdar med ekologisk produktion när det gäller skörd, kvalitet, kvävebalans, ogräs, och skadegörare, samt hur trindsäden påverkar efterföljande gröda.
  • Utvärdera hur de testade odlingsstrategierna för soja och lupin presterar när det gäller hållbarhet och lönsamhet på gårdsnivå, och möjligheterna för att öka självförsörjandegraden av växtprotein på regional nivå.
  • Undersöka hur mycket mer konsumenter är villiga att betala för ekologisk mjölk som producerats med inhemskt proteinfoder.

 

Källa: Epok SLU

2018-12-02