Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen Lantbruk: Lägre svensk skörd och lugnare ekologisk spannmålsmarknad


 Den ekologiska spannmålsskörden blev sämre än väntat, vilket också bekräftats i Jordbruksverkets senaste prognos. Lantmännen ger samma bild och mest drabbad har havreskörden varit. Här har lantbrukarna knappt fått halva den volym som man beräknat, både när det gäller konventionell och ekologisk spannmål.

- Skörden blev ännu sämre än vad vi trodde. Värst drabbade är vårgrödorna och sämst har det gått för skörden av ekologisk havre, åkerböna och höstraps. Det är som mest tight för dessa grödor. Däremot ser det lite bättre ut för höstveteskörden i förhållande till kundernas behov, säger Göran Karlsson, ansvarig för inköp och försäljning av ekologisk spannmål på Lantmännen Lantbruk.

Bristen på ekologisk spannmål i Sverige har medfört att Lantmännen Lantbruk varit tvungna att importera spannmål för att kunna täcka främst det växande behovet av foderspannmål.

- Vi har fått importera både fodervete och olika proteingrödor. Nytt för i år är att vi även testat med att importera en del majs. Som det känns just nu finns det god tillgång på ekologisk råvara, både av fodervete och fodermajs, vilket sätter prispress på marknaden, säger Göran Karlsson.

Fodermarknaden flyter fortsatt på bra, däremot är det just nu lite lugnare på industrimarknaden.

-Det känns som att många av våra industrikunder har täckt sina behov för tillfället, samt att de pausar produktutvecklingen och väntar på mer normala priser och mer normala prisskillnader mot konventionell och ekologisk spannmål. Den svenska ekologiska fodermarknaden fortsätter dock att växa och den går bra, säger Göran Karlsson.

Lantmännen Lantbruk har fortsatt höga terminspriser för skörd 2019.
- Våra terminspriserna för skörd 2019 präglas fortfarande mer av situationen för skörd 2018 än för ett normalår och därför är fortfarande Lantmännens terminspriser för skörd 2019, högre än de var vid motsvarande tidpunkt inför skörd 2019. Det är helt klart intressant att teckna en mindre del av skörden 2019 och säkra ett högt pris. Blir det ett normalår så kommer rekordpriserna från 2018 att sjunka, säger Göran Karlsson.

2018-11-28