Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Try Swedish satsar på Biofach 2019


Den 13-16 februari är det dags för världens största ekobranschmässa. Den genomförs sedan 30 år tillbaka varje år i Nürnberg. Mässan har ca 50 000 besökare från  hela världen Att delta på Biofach är en del i den stora ekologiska satsning som Business Sweden gör inom regeringens livsmedelsstrategi och man kommer att starkt subventionera företagens deltagande i Sverigemontern.

Business Sweden har efter den omfattande livsmedelsexportrapporten som analyserade varje livsmedelssegments potential på olika marknader, även gjort en fördjupande studie om det ekologiska segmentets potential.

- Business Sweden/Try Swedish! kommer i samverkan med Trade Fair Agency att arrangera en samlingsmonter där företag med certifierade produkter har möjlighet att boka egen plats för att exponera sina produkter, säger Marie Jaeger, Biofachs representant i Sverige, från Trade Fair Agency.

Biofachs monterytor är sedan länge slutsålda, trotts att man öppnade en extra hall 2018. Ytan för Try Swedish samlingsmonter är placerad i hall 5 med ett centralt läge, granne med Organic Denmarks samlingsmonter och nära den finska samlingsmontern. Deltagandet presenteras under den gemensamma marknadsföringsplattformen ”Try Swedish!” som nyligen uppdaterats.

 - ”Try Swedish!” är en gemensamma strävan att skapa uppmärksamhet kring svenska produkter och attrahera internationella inköpare, se vidare www.tryswedish.com, Säger Mona Hedenskog, Business Sweden.

Företagen tar del av TrySwedish.com vilket bland annat innebär publicering på sajt och i sociala medier, samt marknadsföringsinsatser innan, under och efter deltagandet på mässan riktade mot globala inköpare. Monteryta kan bokas genom kontakt med marie.jaeger@tradefairagency.semarie.jaeger@tradefairagency.se


 
  

2018-11-21