Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Den ekologiska arealen ökar i USA 2018: + 2 procent


Den ekologiska arealen ökar med två procent i USA 2018 samtidigt ökar också antalet gårdar ekologiska certifierade gårdar med 3 procent. Den totala brukade arealen i USA beräknas 2018 till 2,6 miljoner hektar.

I en nyligen publicerad ekologisk rapport från statistikföretaget Mercaris USA visar man att det i augusti 2018 finns 17 648 amerikanska gårdar certifierade enligt ISOA: s nationella organiska program (NOP). Det är en ökning med nästan 3 procent jämfört med året innan. Det motsvarar 460 nya verksamheter över hela landet. Sammantaget bedömer man att mängden amerikanskt areal som certifierats för ekologisk odling uppgår till 6,5 miljoner acers (0,4 acers per hektar) för innevarande år. Det är en ökning med 2 procent jämfört med föregående års 6,4 miljoner hektar.

-    Även om tillväxten i ekologisk odlingsmark var ojämn över hela USA, visar undersökningen att ekologiska spannmålsproducenter arbetar för att matcha den växande efterfrågan på ekologiskt djurfoder, säger Ryan Koory, ekonomichef Mercaris.
Mercaris uppskattad 2018 Totalt amerikanska ekologiska Acres Harvested.

I USA tror man på en fortsatt tillväxt på den ekologiska livsmedelsmarknaden i många år framöver och den främsta drivkraften är den personliga hälsa som allt mer står i fokus, enligt rapporten.

-    Trots att vi har en uppenbar avmattning i expansionen av ekologisk areal, så har vi som helhet en överväldigande positiv bild av utvecklingen av de ekologiska och icke-GMO livsmedelsmarknaderna, säger Ryan Koory, ekonomichef Mercaris.

Mercaris-arealrapporten är nu USA:s enda betrodda källa till organiska och icke-GMO-arealdata för 2018 efter USDA och  NASS bekräftat att det inte kommer att utfärda data på ekologiskt areal för 2018.
2018-11-07