Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Telge Energi satsar vidare på KRAV-certifierade företag

 
Partnerskapet mellan Telge Energi och KRAV har varit mycket framgångsrikt för båda parter och nu tar aktörerna nästa steg för att inkludera fler branscher utöver lantbruk. På tur står de KRAV-certifierade förädlingsföretagen som nu också erbjuds förmånliga avtal på förnybar el.
 
KRAV och Telge Energi har hittat varandra i ett starkt partnerskap med fokus på energiomställning och hållbarhet. I början av 2018 startade partnerskapet där Telge Energi erbjöd KRAV-certifierade lantbruk förmånliga avtal på förnybar el.

Lyckosamt första steg
Nu är det dags att utvidga samarbetet till att omfatta även andra branscher.
- Vårens erbjudande till KRAV-certifierade lantbrukare på förnybar el, installation av solceller och hög ersättning på överskott av el har varit väldigt lyckosamt och fortsätter att gälla under resten av 2018, säger Sara Tiger, Telge Energi

Enbart förnybart
Telge Energi arbetar nationellt, men har sin bas i Södertälje. Det är Södertälje Kommun som äger Telge Energi, ett energibolag som enbart köper in och enbart säljer förnybar el från sol, vind och vatten. Energi som bildats av sol, vind och vatten.
 - Vi jobbar enbart med förnybara energikällor. Den som köper el av oss kan vara helt säker på att man inte köper någon ”smutsig el” alls. Sedan 2008 säljer vi uteslutande förnybart där är vi unika, Sara Tiger, Telge Energi.

Starka krafter
 Det finns starka krafter i kommunen som jobbar för en utveckling mot ökad hållbarhet. Bland annat yttrar sig det i att man satsat stort på att öka andelen ekologiskt i de offentliga livsmedelsinköpen. Just nu ligger man på en ekoandel om 56 procent, vilket är femte bäst* i landet
- I en tid där klimatförändringar inte längre bara är en fråga för framtida generationer behöver vi ta ett större grepp om hållbarhetsfrågan. Tillsammans med KRAV kan vi göra avsevärd skillnad genom att underlätta för fler branscher i omställningen. Maten vi äter utgör en stor del av vårt ekologiska fotavtryck och därför känns det extra bra att kunna bidra här, säger Maria Richtnér, tf vd på Telge Energi.

Bara förnybart 2019
För KRAV är det ett medvetet val för att underlätta för sina medlemsföretag, eftersom man tagit beslutet att som en del i att driva på mot en fossilfri livsmedelskedja ska alla KRAV-certifierade förädlingsföretag ha ställt om till förnybar el senast 31 december 2018. För KRAV-certifierade förädlingsföretag innebär samarbetet extra förmånliga avtal på förnybar el, hjälp med energieffektivisering, paketlösningar för solceller och klimatsmart LED-belysning.
- Vi är stolta över att i samarbete med Telge Energi kunna erbjuda våra KRAV-certifierade förädlingskunder de bästa avtalen inom förnybar el, för att underlätta för dem att klara våra tuffa regler om att endast använda förnybar el från och med nyår 2019. Det innebär hållbara val både för våra kunder och konsumenterna, säger Anita Falkenek, vd på KRAV

2018-10-29