Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ledare Ekoweb nr 8 Cecilia Ryegård: Varför gör det numera så ont att använda ordet Ekologiskt?

-    Eko måste bli = Hållbart

Ledare Ekoweb nr 8: Det ekologiska begreppet har i hög grad istället ersatts av en annan lysande stjärna på begreppshimlen - ”Hållbart”. Men vad är ”hållbart” egentligen? Den frågan måste vi i ekobranschen ställa oss. På sikt, helst så snart som möjligt, måste vi även kunna garantera och bevisa att ekologiska produkter också är hållbara produkter. Däri ligger kanske en av branschens största utmaningar och ödesfrågor framöver.

Cecilia Ryegård

Det går definitivt mode i användandet av ord och begrepp.  Det ska inte förnekas att detta även historiskt talat till ”Ekologiskt”s fördel. Just nu har vindarna vänt. Under våren och sommaren har jag sett flera exempel på det.

Eko en belastning?
Media och journalister tycks just nu sky begreppet Ekologiskt som pesten. Man undviker in i det längsta att skriva ut eller uttala detta. I landets jordbruksmedia har fenomenet sedan länge varit en trend. Framför allt om vi talar om att man beskriver ett positivt sammanhang. Gårdsbesök hos lantbrukare som i övrigt lyfts fram som goda exempel nämns i bästa fall med en bisats, eller liten undertext, att deras produktion är ekologisk. Det kanske är att överdriva att påstå att ”ekologiskt” är ute i kylan, men definitivt har utvecklingen gått från att ha varit en icebreaker och fjäder i hatten till att man i vissa sammanhang till och med anse att begreppet blivit en belastning.

Medvetna ordval
Jag ger er exempel: I en av landets större jordbrukstidningar fanns nyligen en lista på restauranger. Meningen med listan var att lyfta fram goda förebilder på krögare som använder svenskt kött och märker ut det och på så sätt gör gästernas val enklare. Gott så, bra initiativ av tidningen i sig. Det hade också varit ganska enkelt att lägga in ordet ekologiskt i beskrivningen av de som väljer att lyfta svenskt OCH ekologiskt, vilket är flera av de nämnda på listan. Detta valde man inte.

Ekorabiater blev svenskrabiater
Allra tydligast blir det i fallet Kalf & Hansen, en restaurang i Stockholm som profilerat sig på i första hand alltid 100 procent ekologiskt men även svenskt/lokalt. I stället nämns ordet ekologiskt inte med just… ett ord. Även Fotografiska och Paul Svensson finns med på listan. Paul är en av de kockar som allra tydligast propagerar för eko, lyssna på hans sommarprogram i P1, men inte heller här nämns eko med ett ord i lantbrukstidningens lista. Vi talar alltså ändå här om två av den ekologiska gastronomins mest lysande rabiater. Två aktörer som lägger ner stor omsorg och möda på att få tag på ekologiska råvaror från svenska lantbrukare.

Ekologiska jordbruk hållbara?
Ett annat exempel är ett stort svenskt bageris föredrag under Almedalsveckan. Bageriet har valt att satsa på svenskt och en hel del ekologiskt. Under föredraget lyftes lantbrukare efter lantbrukare fram som fantastiska förebilder och exemplariska exempel på ”Hållbart jordbruk” inte ett ord om ekologiskt förrän en insatt deltagare i publiken påpekade för föredragshållaren att alla (alla!) de exempelgårdar som nämnts under föreläsningen var ekologiska… Ändå hade man alltså valt att inte nämna detta faktum alls. Varför?

Fler under paraplyet
Kanske är tanken att man inte vill polarisera svenskt jordbruk ännu mer? Kanske är det ett medvetet val att negligera ekosektorn därför att man tycker att svenskt är nog så bra, till och med bättre. Att man är omedveten om att man väljer bort att använda ordet eko när så borde göras håller jag för otroligt. Jag tror att formuleringarna och ordvalen är medvetna val. Är det en ängslighet att stöta sig med de som inte omfattas av begreppet ekologiskt? Att man därför väljer mer vaga och odefinierbara begrepp som Hållbart, under vars paraply kanske fler kan vistas?

”Hållbart” tidernas största Greenwash?
För vad är hållbart och hållbarhet? I dagsläget är det ingen som riktigt vet. Är lokalt hållbart? Är svenskt jordbruk generellt sett hållbart? Det vill vi gärna tro, men troligen är sanningen så att det inte alltid kan garanteras. Bäst i världen innebär tyvärr inte samma sak som att vara hållbar i alla lägen. Är ekologisk hållbart, säkert ofta, men kanske inte heller alltid. Vad som är ekologiskt är däremot otvetydigt, även om begreppet fått sig en törn i dispenstider. Certifieringen garanterar standarden här. När det gäller ”Hållbart” är innebördens garanti ofta mestadels baserad på tyckanden och uppfattning som vem som helst kan använda sig av. Det oskyddade begreppet ”Hållbart” krattar banan för tidernas största Greenwash.

Skydda mervärdena
Kanske nämner man inte ekobegreppet för att man inte tycker att det är viktigt. I så fall har branschen definitivt ett imageproblem att ta tag i. Jag har sagt det förr och säger det igen. Alla som är verksamma inom ekoproduktionen och vill ta del av de mervärden som den genererar, vilket är en ansenlig summa, har ett ansvar för att också tala om ekologiskt, ideologin bakom varumärket och vad det innefattar. Detta har aldrig varit tydligare än nu.

Ekologiskt måste vara hållbart
Den senare tidens reflektioner har gjort det tydligt för mig att hållbarhetsbegreppet på ett bättre sätt måste omfamnas och integreras i den ekologiska rörelsen. På sikt måste man även kunna garantera och bevisa att ekologiska produkter också är hållbara produkter. Däri ligger kanske en av branschens största utmaningar och ödesfrågor framöver. Hur blir ekologiskt = Hållbart?

Cecilia Ryegård
Redaktör
Ekoweb

2018-10-23