Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Uppåtgående världstrend för ekologiska livsmedel


 Den globala omsättningen för ekologiska livsmedel närmar sig 90 miljarder US-dollar, ca 750 miljarder SEK. Utvecklingskurvan är tilltagande och ”med utmärkta framtidsprognoser” enligt information från världens ledande mässa för ekologiska livsmedel, BIOFACH.

- Hög tillväxttakt för ekologisk livsmedelsförsäljning har registrerats i alla världsregioner, men tillväxttakten är särskilt framträdande i Nordamerika och norra Europa, säger Amarjit Sahota från konsultbyrån Ecoviva Intelligence, som är expert på sammanställning av ekostatistik från världsmarknaden.

I USA står nu ekologiska livsmedel för ca 5 procent av den totala livsmedelskonsumtionen. I Tyskland växte ekoomsättningen med 10 procent och efter flera år av nedåtgående trend är Storbritannien tillbaka på banan med 7 procents ökning. Sverige och Frankrike är de länder i världen som visade snabbast tillväxttakt för ekosektorn under 2016, med 19 respektive 20 procent.

Under 2017 beräknas den tyska ekomarknaden ha fortsatt växa med ca 5-8 procent Några länder i världen har en ekologisk konsumtion som passerat, eller ligger nära 10 procent: Danmark, Schweiz och Sverige, där Danmark är det land som tydligt passerat den magiska gränsen.

 Otillräcklig råvaruproduktion
Enligt BIOFACH finns det dock ett ökande problem i världen med otillräcklig försörjningstrygghet för ekologiska råvaror.

- Vi är därför mycket glada över att redan kunna rapportera en fortsatt stadig tillväxt gällande åkermark dedikerad åt ekologisk odling i hela världen under år 2016. I de flesta europeiska länderna har den ekologiska odlingsmarken ökat under 2016, men inte i alla, säger Helga Willer från forskningsinstitutet för ekologiskt jordbruk i Schweiz, FiBL.

Enligt FiBL , som på uppdrag av IFOAM varje år sammanställer världsstatistik för ekologisk produktion och konsumtion, växte den ekologiska odlingsarealen med ca 5 miljoner hektar i världen under 2016.

Frankrike o Tyskland ökar
Europas ledande länder avseende ekologisk tillväxt är Bulgarien med en 35-procentig ökning, Kroatien med en ökning på 23 procent och Cypern med 18 procents ökning. Även i de större länderna såsom Frankrike (med en ökning på ca 210 000 hektar), Tyskland (+75 650 hektar) och Spanien (+ 50 232 hektar) ses ökningar. I Grekland, Polen och Rumänien ses dock minskningar på totalt omkring 130 000 hektar.


Text: Cecilia Ryegård

2017-12-08