Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla laddar på för ökad ekoförsäljning


Efter en lång period av skriande brist på ekoråvara har Arla nu gott om ekomjölk igen och har börjat planera för såväl offensiva kommunikationssatsningar som lanseringar av nya produkter.

I dagsläget finns ca 400 svenska ekologiska Arlagårdar. Efter en period av stor brist på ekologisk mjölkråvara ställer nu 80 Arlagårdar om till ekologisk produktion under 2017 och 2018. Arla har under första halvåret 2017 därför kunnat öka sin invägning av ekologisk mjölk.

- Den ekologiska mejerimarknaden, främst vad gäller mjölk, fil och yoghurt, är en mogen marknad. 2015 drog mjölken ett fantastiskt lass i den historiskt snabba ekoutvecklingen på svensk marknad. Så det är från höga nivåer och relativt hög marknadspenetration som Arla nu vill fortsätta öka andelarna. Det är idag många aktörer som slåss om butiksutrymmet och vi vill naturligtvis värna om att våra svenska ekologiska marknadsledande produkter kan få det utrymme som dom förtjänar.

Efter den omfattande rekryteringskampanj som Arla genomfört, och som hörsammats mycket väl av föreningens medlemsföretag där  många varit intresserade av en omläggning, har man säkrat en ökad tillgång på ekologisk mjölkråvara.. Detta gör att man nu har möjlighet att satsa mer på att ta fram nya produkter i ekosortimentet. 

- Vi har nu möjlighet att utveckla och lansera nya produkter i den ekologiska portföljen. Den kraftiga uppgången så sent som för 1,5 år sedan gjorde att vi var tvungna att prioritera mjölken till befintliga produkter.  Efter ett lanseringsbeslut så tar det i regel mer än ett halvår innan produkten kan synas i butik. Så det tar en tid innan nya satsningar kommer fram till slutkonsument, säger Ann.

Arla har även höjt priset på det ekologiska sortimentet under det gångna året för att kunna höja priset till Arlabönderna. Efter en lång tid där man fått vara mer återhållsam i marknadsföringen på grund av bristen på råvara kan man nu återigen satsa mer på rena ekokampanjer och även försöka locka nya konsumenter.

- När det gäller så kallade ”Light Users”, konsumenter som köper eko ibland, så är de mer priskänsliga än ”Heavy Users”. Vi genomför under vecka 37 och 38 en av våra största ekokampanj någonsin i media och i butikerna. Under v 40-41 kommer vi att som en del i den övergripande satsningen att ha kampanjer för ”Eko på köpet” i många butiker för att inspirera nya och ”Light” konsumenter att hitta till eko, säger Ann.

2017-09-24