Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortsatta rekord på svensk ekomarknad!

- Ekologisk livsmedelsförsäljning ökar 7-8 procent första halvåret 2017


Den svenska ekologiska livsmedelsförsäljningen fortsätter att slå sina gamla rekord.  Under första halvåret 2017 uppgår ökningen till 7-8 procent. En värdeökning med 1 miljard kronor under sex månader. Detta trots att försäljningen har hämmats av brist på ekoprodukter.  Den ekologiska livsmedelsförsäljningen utgör nu 9,3 procent av Sveriges totala livsmedelskonsumtion.

Diagrammet visar försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i total försäljning i Sverige för perioden 2008 till 2017. Värdet för 2017 är en prognos gjord av Ekoweb baserad på första halvårets försäljning av ekologiska livsmedel.

 

När Ekoweb sammanställt sin halvårsrapport för den ekologiska livsmedelsförsäljningen under årets sex första månader så visar siffrorna att de svenska konsumenterna köpt mer ekologisk mat än någonsin under perioden. Sammanställningen visar också att mest ökar ekoförsäljningen till aktörer inom offentlig sektor och restauranger/Food Service samt att Systembolaget är den försäljningskanal som ökar mest på ekologiskt.

- Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 7-8 procent det första halvåret. Efter några år med exceptionellt snabb ökningstakt är det en väldigt stark värdemätare på svenska konsumenters fortsatt tilltagande intresse för ekologiska produkter. Sverige börjar nu närma sig att få tillhöra den exklusiva skara av världens länder som passerat den magiska gränsen på 10 procent för ekoandelen, säger Cecilia Ryegård, chefsanalytiker på Ekoweb.

Fortsätter försäljningen att öka i samma omfattning resten av året kommer svenskarna att köpa ekologiska livsmedel för drygt 27,4 miljarder kronor 2017. Ökningstakten har varit betydligt lägre än tidigare år, men volymerna är stora. Den svenska ekomarknaden kräver nu betydligt större mängd varor för att bibehållas och kunna öka. Under första halvåret har tillgången på vissa ekoprodukter varit starkt begränsad. Brist på råvara och framförallt på frukt och grönsaker begränsade ändå försäljningsökningen kraftigt framför allt i detaljhandeln, som endast ökade med 2-3 procent.

- Alla stora aktörer ökar sin försäljning av ekologiska livsmedel. Men ökningen hade kanske kunnat vara det dubbla om all önskad råvara funnits tillgänglig och nått ut till hyllorna i butikerna, säger Cecilia Ryegård.

Svenskarna önskar köpa svenskt, lokalt och ekologiskt: Svekologiskt!

- Försäljningen av svenskproducerade ekologiska livsmedel och råvara går generellt sett bra eller till och med mycket bra. Produktionen från de nya ekologiska producenter och lantbrukare som har tillkommit de sista åren har marknaden svalt. Det som svenska ekobönder producerar, det går alltså åt. Svenskodlat ekologiskt inom till exempel segmentet frukt & grönt är också en bristvara. Inom flera områden, framför allt inom animalieproduktionen, kan vi också se att svensk ekoproduktion kostnadsmässigt mycket väl hävdar sig mot importerad vara, säger Cecilia Ryegård.

Man kan urskilja ett ändrat fokus i marknadsföringen av ekologiska livsmedel i detaljhandeln. Ekologiskt har fått större konkurrens om utrymme.

- Vi har noterat att detaljhandeln det sista året har minskat på de rena ekokampanjerna både i butik, butiksplacering och i media, jämfört med perioden 2013-2016. Idag konkurrerar ekologiskt i kampanjerna ofta med lokalt, svenskt, hälsa, och hållbarhet. Så för aktörerna på ekomarknaden är det en stor fördel om man kan baka in fler av dessa mervärden i sina produkter. I den hållbara marknadsföringen är ekologiskt bara en del av det budskap som man vill föra ut i kampanjerna, vilket är en tydlig skillnad jämfört med tidigare. Samtidigt har ekologiskt blivit en stor strategisk hörnsten för detaljhandeln och vi ser ingen ändring i ambitionen att jobba vidare med utvecklingen av ekosortimentet, säger Cecilia Ryegård.

Vid all nyttjande av information ur rapporten ska Källa:Ekoweb anges!
Ladda ner fullständig halvårsrapport här>>

2017-08-29