Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lägre drivmedelskostnad på ekogårdar


En ganska allmänt rådande uppfattning både bland lekmän och proffs är att drivmedelsförbrukningen, och därmed drivmedelskostnaden, är högre på de ekologiska gårdarna än på de konventionella.
Detta har nu kunnat konstateras vara en felaktig uppfattning, i alla fall sett till hektar och gård, enligt en rapport som LRF Konsult gjort. Man har där sammanställt information från sitt datalager från sina kunders gårdar, något som givit ett stort och långsiktigt underlag som grund.

Rapporten omfattar Växtodlingsgårdar samt gårdar med produktion av mjölk och nötkött och innehåller både nyomställda gårdar och de som varit ekologiska länge.  Rapporten visar att ekogårdens faktiska kostnad för drivmedel är lägre både jämfört på omsättning och per hektar. Den ekologiska växtodlingsgården hade 4 procent lägre bränslekostnad och den ekologiska mjölkgården 5 procent lägre, än motsvarande jämförelse för konventionella gårdar.

Omräknat till drivmedelskostnad per levererad kilo vara så blir dock läget det omvända. Den konventionella mjölkgården har då en drivmedelskostnad på 19 öre per levererat kilo mjölk och den ekologiska 23 öre. Motsvarande siffra för spannmålsproduktionen finns ej redovisad i rapporten.

2017-08-25