Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya siffror: Ekoproduktionen ökar i Danmark


Ekoomläggningen i Europa går trögt, men Danmark är ett undantag. De senaste siffrorna från regeringskansliet visar att danska lantbrukare har sökt omläggningsstöd för 28 000 hektar som nu ingår i konventionell produktion. Ytterligare 2500 hektar står dessutom redan befintliga ekoproducenter för, som nu utökar sin produktion.

-Gemensamt för alla marknader i Europa är ett markant ökat intresse för ekologiska livsmedel från konsumenterna. Efterfrågan stiger, men inte produktionen. Så är det inte i Danmark. De danska jordbrukarna reagerar på en situation som är marknadsorienterad. Däri ligger också en förväntning om att det är en reell ekonomi i detta. Det finns också ett intresse för att utvecklas som lantbrukare, med nya utmaningar och se sig själv i nytt ljus, säger Per Kølster, vd för Økologisk Landsforening.

En färsk undersökning visar att 63 procent av danskarna tror ”i hög grad” eller ”i någon grad” att 100 procent av jordbruket kommer att vara ekologiskt år 2050. 10 procent av de drygt 1000 deltagande i undersökningen,som genomfördes av Maskinbladet, trodde inte att det var realistiskt.

Källa: Organic Denmark

2017-08-14