Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arealen i omläggning ökade kraftigt: +53 procent


Sveriges ekoareal uppgick under 2016 till 18 procent av den totala jordbruksmarken. Det är en ökning med 6,5 procent jämfört med året innan, detta enligt färsk statistik från Jordbruksverket.

Sveriges lantbrukare ger samtidigt en klar signal om att man uppmärksammat marknadens intresse för mer ekologisk råvara eftersom arealen som ligger i karens ökat mer än på många år, med hela 53 procent. Det betyder att många lantbrukare valde att ta första steget mot ekologisk produktion under 2016, areal som kommer att vara fullt omställd år 2018. 28 000 hektar tillkom i omläggning under 2016. Totalt ligger nu drygt 80 000 hektar i omställning.

Det län med mest ekoareal är Västra Götaland.  Här finns nästan en fjärdedel av landets ekoareal (23 procent) och ungefärlika mycket av länets totala jordbruksareal brukas ekologiskt. Högst ekoandel har annars Jämtlands län, där nästan 39 procent av arealen är ekologisk. Lägst ekoandel har Skåne län, där 7 procent av jordbruksarealen är ekologisk, men även där kan man se att omläggningstakten ökat.

Antalet företag med ekologisk växtodling ökade med 278 företag och uppgick 2016 till 5 578 vilket motsvarar 9 procent av det totala antalet företag med växtodling i Sverige. Det betyder att den ekologiska genomsnittsgården förfogar över betydligt mer areal än den konventionella genomsnittsgården. 

2017-05-23