Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kvartalsrapport ICA: Varubrist gav svag ekoökning


Försäljningen av ekologiska livsmedel hos ICA ökade med 100 miljoner kronor under första kvartalet  2017, jämfört med motsvarande period 2016. Det betyder en försäljningsökning på 2 procent under årets tre första månader för ekosortimentet.

Den förhållandevis blygsamma ökningen förklaras, enligt ICA, med att man lidit brist på fler ekologiska volymprodukter under perioden. Framför allt har kylan i södra Europa påverkat försäljningen av frukt och grönt negativt, under den period när Sverige är hänvisad till importvaror, samt för rena importvaror som bananer.

- Ett exempel på volymprodukt som det varit dålig tillgång på under kvartalet är ekologiska bananer. Översvämningar och kylan som drabbade odlarna i södra Europa i början av året har gjort att det varit generellt sett svårt med tillgången på grönsaker, inklusive ekologiska. Då frukt och grönt har en stor andel av ICAs ekoförsäljning, samt att ekobananer är en produkt som står för en mycket stor del av den, så har detta haft en stor påverkan, säger Maria Smith, miljöchef hos ICA.

Enligt ICA består den starka efterfrågan på ekologiska produkter hos kunderna och efterfrågan fortsätter att öka. Under perioden utökades sortimentet med bland annat KRAV-märkt I love eco-smör, tillverkad av svensk råvara.

2017-05-15