Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV överväger att slopa nitritförbudet i charkenFör KRAV-märkta charkprodukter gäller att man inte får använda nitrit. Ämnet används som konserverande, förhindrar uppkomst av botulism och ger charkprodukterna en mer tilltalande rosa färg. Samtidigt finns misstankar om att nitrit kan orsaka cancer och det är därför som KRAV har ett förbud mot användningen av ämnet i KRAV-certifierade produkter.

Det EU-ekologiska regelverket tillåter användning av nitrit, upp till hälften av den tillåtna halten i konventionella charkprodukter. Det har varit svårt att etablera KRAV-charkprodukter på marknaden, den främsta orsaken anges ofta den mindre tilltalande färgen, som blir mer gråaktig. Det gör att så gott som alla storskaligt producerade ekologiska charkprodukter idag enbart är EU-ekologiskt certifierade. I förlängningen betyder det att en hel del KRAV-kött avidentifieras och säljs som EU-ekologiskt istället.

Därför har KRAV nu tagit fram ett remissförslag där man tillåter samma halt nitrit som i det EU-ekologiska regelverket. KRAV vill nu ha in synpunkter på förslaget. Om förslaget på regeländringen går igenom kan det träda i kraft underhösten 2017.

2017-04-05