Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Trendbrott: 56 nya KRAV-lantbrukare 2016


Antalet KRAV-lantbrukare ökade med 56 stycken, till 3677 KRAV-lantbrukare under 2016. Det är ett trendbrott efter flera års minskningar i antalet. Flest KRAV-lantbrukare finns i Västra Götalands län, 960 st. Arealen KRAV-certifierad mark ökade med 5 procent till 348 000 hektar. Av detta odlas det KRAV-certifierad spannmål, baljväxter och oljeväxter på cirka 110 000 hektar, en ökning med tre procent jämfört med 2015. Under 2016 fördubblades odlingen av ekologiska oljeväxter. Medelarealen ökade också från 90 hektar per enhet till 95 hektar.

Ekoweb gör bedömningen att två tredjedelar av den utökade arealen, dvs cirka 16 000 hektar är utökningar på befintliga gårdar som redan brukar enligt KRAVs regler.

Källa: KRAV:s marknadsrapport 2017

2017-04-12