Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortsatt tight ekospannmålsmarknad med stigande priser

- Årets sjärnskott är maltkorn och råg

Den ekologiska spannmålsmarknaden visar fortsatt styrka. Brist på råvara och en fortsatt stark konsumenttrend ger näring till nuvarande priser, något som Lantmännen Lantbruk spår kommer att spilla över på skörd 2017. I dagsläget ser allt fortsatt ljust ut för de ekologiska spannmålsodlarna. Man ska ändå vara medveten om att ett nytt år ger nya förutsättningar och för den som går i omläggartankar bör man även räkna på prismässiga stressnivåer.

Det kommer att vara en ”thigt” balans mellan tillgång och efterfrågan på den nordeuropeiska ekospannmålsmarknaden fram till skörd 2017. Möjligheten till import är i år starkt begränsad. Vilket gör att  de höga spannmålspriserna på eko håller i sig och även kan stiga fram till ny skörd.
- Just nu ser risken för ut vintring liten ut på norra halvklotet, men det är fortfarande för tidigt att säga. Utvecklingen för vårsådden kommer att få stor betydelse för den fortsatta prisutvecklingen, säger Göran Karlsson produktmarknadschef ekologisk spannmål hos  Lantmännen Lantbruk.

Utrymme för mer råg och maltkorn
Ju mindre marknaden är för en viss gröda, desto känsligare är den för årsmånsvariationer och svängningar i tillgång och efterfrågan. Är man i fas med marknaden kan man göra bra  affärer. Exempel på detta är både råg- och maltkornsmarkanden.
- Årets stjärnskott på ekomarknaden är maltkorn och råg.  Vi ser en kraftigt stigande efterfrågan och priser. Efter många år av överskott och låga priser minskade odlingen av ekoråg samtidigt som efterfrågan ökade från konsumentmarknaden. Priset har höjts rejält både från skörd 2016 och på terminspriset 2017. Vi tror att det finns utrymme för en ökande odling av ekoråg inför höstsådden 2017. Förutom stigande inhemskt behov finns det nu även en exportmarknad för ekoråg att luta sig mot, säger Göran.

Mer kvarnråvara efterfrågas
Efterfrågan på vete med hög kvalitet fortsätter också att stiga.
- Det har kommit många nya ekoprodukter i brödhyllan och det gör att allt mer vårvete av kvarnkvalitet och proteinhalt över 12 procent efterfrågas, även på exportmarknaden. Vi förväntar oss fortsatt bra priser även här. Totalt sett upplever vi en uppåtgående pristrend och det tror vi kommer att spilla över även på ekoskörden 2017, säger  Göran.

Räkna på stressnivåer
Det är ingen hemlighet att Lantmännen vill se mer ekologisk spannmålsareal i Sverige. Läget för en omläggning har aldrig varit bättre. Samtidigt vet man att stora arealer i öst är redo att tas i ekoproduktion under 2017.
- Med nuvarande omställningstakt ser vi inga större problem med en bra prisnivå på ekospannmålen framöver. Bilden för eko är fortsatt positiv. Men man bör inte blir förblindad av en tjurrusande marknad. I en omläggningskalkyl bör man stressräkna på olika prisnivåer för att se att man även klarar fallande priser. Att säkra en del av sin ekoskörd 2017 till den höga prisnivå som råder nu är också något man kanske ska fundera på. Det kan man göra hos Lantmännen Lantbruk, avslutar Göran.

2017-03-15