Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
Ekowebs marknadsrapport 2017:

Nya försäljningsrekord för svensk ekomarknad: + 18 procent


2016 blev ett nytt rekordår för försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige. Den ekologiska livsmedelsförsäljningen ökade med 3,9 miljarder kronor till 25,4 miljarder kronor under året. Ekoandelen ökade från 7,7 procent till 8,7 procent och näthandeln sticker ut med ekoandelar upp till 25 procent. Den ekologiska marknaden har nu vuxit i 20 år i rad och förväntas fördubblas inom nästa 10 års period.

När Ekoweb* för nionde gången gör sin sammanställning av den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige visar resultatet på ytterligare ett nytt försäljningsrekord. Den ekologiska försäljningen för certifierade produkter, EU-ekologiska och KRAV-märkta, i detaljhandeln, Systembolaget och Foodservice ökade sammanlagt med 18 procent, eller 3,9 miljarder kronor (totala livsmedelsförsäljningen i Sverige +1,6%). Det betyder att den ekologiska livsmedelsförsäljningen nu är uppe i ett sammanlagt värde på 25,4 miljarder kronor. Den ekologiska andelen av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige ligger nu på 8,7 procent (7,7 procent, 2015).

- De svenska konsumenterna visar fortsatt stort intresse för ekologiska livsmedel. Många aktörer rapporterar också om att man ser ett adderande beteende i konsumtionsmönstret. De som tidigare kanske bara köpte mjölk, kaffe och bananer har regelbundet börjat lägga ner andra, nya ekoprodukter i varukorgen, t.ex. charkråvaror, müsli och citroner, som samtliga är produktgrupper som vuxit  starkt. Samtidigt tillkommer det också helt nya ekokonsumenter, ofta med fokus på sin egen och familjens hälsa, säger Cecilia Ryegård, chefsanalytiker, Ekoweb.

Prisnivåerna har i princip legat stilla under året, utom för nötkött, vilket betyder att det har sålts större volymer  och mer produkter. En anledning till att priserna legat still i handeln trots råvarubrist och ökade efterfrågan är att alla aktörer i detaljhandeln ökar sitt sortiment av egna märkesvaror på ekosidan. Generellt sett håller en EMV produkt cirka 10 procent lägre pris än motsvarande produkt inom ”private label”.

Ekologiska mejeriprodukter är i hög grad motorn på i ekomarknaden. Då den ekologiska mjölkinvägningen bara ökat med någon enstaka procent under året har även detta påverkat och begränsat ekomarkandens möjligheter att växa. Samtidigt som den konventionella mjölkkrisen påverkat även den ekologiska mejerimarknaden värdemässigt negativt.

- Den ökade andelen EMV och lägre råvarupris på KRAV-mjölken, där, grundpriset följt med i den konventionella nedgången trots stigande efterfrågan och brist i såväl Sverige som i Europa, är också faktorer som påverkat hämmande på värdeökningen i handeln under 2016, säger Cecilia Ryegård.

Ekowebs prognos för året, som gjordes i januari 2016, var en ökning med 20 procent. Året inleddes starkt och när halvårsrapporten presenterades låg ökningen på 23 procent. Försäljningsökningen avstannade under hösten för att därefter ta ny fart igen under slutet av året, ett mönster som synts hos de flesta större aktörerna.

- Vår prognos låg på en lite högre ökning än vad marknaden slutligen nådde upp i. Samtidigt presterar ekomarknaden den värdemässigt tredje största ökningen för ekohandeln någonsin i Sverige och aldrig tidigare har det sålts så mycket ekologiska produkter som under 2016. Marknaden har ökat i takt med vad ekoproduktionen har tillåtit. Generellt sett så finns det inte mer produkter att sälja, än vad som sålts. Det har varit och är brist på svensk råvara under vissa perioder när det gäller till exempel mjölk, spannmål, ägg och kött. Bara på spannmålsidan kommer man behöva importera minst 60 000 ton ekologisk spannmål för att klara den svenska marknadens behov fram till nästa skörd. Detta samtidigt som det finns stora möjligheter för svensk ekospannmål på exportmarknaden på minst den dubbla volymen, säger Cecilia Ryegård.

Den aktör som ökade sin ekoförsäljning värdemässig mest under året var Systembolaget (+33%). Den detaljhandelskedja som har högst ekoandel är Coop (10%). Inom offentlig sektor, den delen som köps in av skattemedel, uppgår den ekologiska livsmedelsandelen nu till 32 procent (preliminära siffror). Försäljningen av ekologiska livsmedel på nätet har ökat markant.

- Näthandeln visar extremt höga ekoandelar hos alla aktörer, mellan 15 till 25 procent hos de flesta. Det är spännande eftersom det visar på den potential som även borde finnas i den fysiska detaljhandeln, säger Cecilia Ryegård.

För att ta del av den fullständiga marknadsrapporten, frågor och intervjuer, kontakta Cecilia Ryegård, Ekoweb, cecilia@agroide.se, 0708-152599. Från 27/1 kommer marknadsrapporten finnas tillgänglig för nedladdning på Ekowebs hemsida.

*Ekoweb är en privat, politiskt obunden marknadsbevakare specialiserad på ekologisk sektor sedan 19 år tillbaka.

2017-01-26