Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svensk KRAV-spannmål räcker bara till maj


En starkt ökande efterfrågan på både exportmarknad, inhemsk konsumentmarknad och till djurfoder i kombination med en normalskörd, efter tre års rekordskördar, gör att den ekologiska spannmålsmarknaden kommer att präglas av en bristsituation fram till nästa skörd är inne i ladorna, någon gång i augusti, september. Enligt en beräkning som Ekoweb gjort kommer den svenska ekospannmålen att vara slut redan i maj.

- En bedömning av underskottet är att det saknas minst 60 000 ton ekospannmål till årets marknad. Det är en väldigt försiktig bedömning, troligen är underskottet ännu större. Alla ekomarknader växer samtidigt och situationen är liknande i flera länder i Europa och världen, säger Cecilia Ryegård, Ekoweb.

Den ekologiska spanmålsbristen finns inte bara i Sverige, utan ett motsvarande underskott, minst lika stort, finns även i Danmark. I Tyskland är underskottet troligen ännu större. I fjol exporterade Sverige ca 50 000 ton ekospanmål, havre och vete men även åkerböna och maltkorn, enligt Ekowebs beräkning, främst till USA, Tyskland och Danmark. I år är den svenska KRAV-skörden på topp kvalitetsmässigt, och därmed ännu intressantare på exportmarknaden. Priserna ligger dessutom högre än på hemmamarknaden, vilket är en ovanlig situation.

Så gott som alla aktörer på svensk spannmåls marknad söker fler odlare som vill satsa på ekologisk produktion. Årets bristsituation resulterar också i stigande producentpriser till ekolantbrukarna.


2016-12-15