Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

ICA lanserar vetemjöl på väg mot ekocertifiering


Nu tar ICA till nya grepp för att säkra mer ekologisk råvara i framtiden och lanserar "Vetemjöl på väg". Det är vetemjöl tillverkat av omställningsråvara, alltså vete från fält som gått in i sin omställningsperiod, men som inte blir fullvärdigt godkänd ekologisk vara förrän om två-tre år.

– Under denna tid säljs vetemjölet som en produkt som pris- och kvalitetsmässigt ligger mellan konventionellt och ekologiskt. Samarbetet innebär att alla i kedjan, från lantbrukare till konsument, är med och bidrar till att säkra tillgången på svenskt ekologiskt vetemjöl i framtiden, säger Maria Smith.

ICA inleder ett samarbete med Berthe Kvarn eftersom efterfrågan på ekologiskt mjöl stigit snabbt under de senaste åren och man ser det som en prioriterad fråga att säkra råvarutillgången. Man ser därmed också till att lantbrukaren får en merbetalning för råvaran under omläggningsperioden som kan kompensera en del av skördebortfallet under tiden man inte får fullvärdigt eko- eller KRAV-tillägg.

– Att ställa om till ekologisk odling är en kostsam process och det tar tre år innan bonden kan få betalt för de extrakostnader som omställningen innebär. Genom vårt samarbete bidrar vi till att det är ekonomisk hållbart för lantbrukaren att gå över till ekologisk odling samtidigt som vi kan säkra större volymer för att möta den stora konsumentefterfrågan, säger Maria Smith, miljöchef på ICA.

Vetemjöl på väg finns att köpa i butikerna från vecka 42.

2016-10-19