Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tyska regeringen: Allt jordbruk måste bli mer hållbart – ekologiskt jordbruk den mest ambitiösa lösningen


Gapet mellan ekokonsumtionen, efterfrågan och den tyska ekovolymen levererad av tyska lantbrukare till den inhemska marknaden ökar allt mer. Därför satsar nu den tyska regeringen på en helt ny ekostrategi som ska få fler lantbrukare att satsa på ekologiskt jordbruk.

Den tyska försäljningen av ekologiska livsmedel är världens näst största ekomarknad och ökar ca 10 procent per år. I dag är ca 6,5 procent av den tyska jordbruksmarken i ekologisk produktion. Även om omläggningen under 2015 och 2016 är den största sedan 2010 så kommer det med nuvarande omläggningstakt att ta 47 år innan den tyska regeringens mål om 20 procent ekologisk areal nås. Målet är satt till år 2020, så därför måste något göras för att skynda på omläggningen. Nu satsar man på en ny ekostrategi som ska underlätta omställning.

Svensk import fyller glappet
Högst ekoandel inom tyskt jordbruk hittar man i odlingen av proteingröda. Över 30 procent är ekologisk. 10 procent av den tyska äggproduktionen och tre procent av mjölkproduktionen är ekologisk, långt lägre än ekoandelen av försäljningen, vilket betyder att import, under vissa perioder från Sverige, fyller glappet.
- Den långsamma omställningstakten är särskilt bekymmersam eftersom den över huvud taget inte matchar den ökande konsumtionen och ökande efterfrågan. Det betyder att importen ökar allt mer och att ekomarknaden heller inte får möjlighet att utvecklas så som den kunde på grund av brist på råvara, säger Jörg Lotz, från det tyska departementet för livsmedel och jordbruk.

Ekoomläggning är ”Public Interest”
Enligt departementet kommer en ny ekostrategi att vara en central del av den tyska regeringens arbete framöver och ekojordbruket beskrivs so ”Public Interest”
- Allt jordbruk måste bli mer hållbart framöver. Även om systemet inte är fulländat så är ekologiskt jordbruk den mest ambitiösa lösningen mot ett mer hållbart jordbruk. Det är regeringens vilja och mål att utveckla vårt land mot mer hållbara lösningar och därför kommer vi att utöka våra satsningar på ekologiskt jordbruk framöver, säger Jörg Lotz

Kunskap och mark saknas
Den nya ekostrategin, ”Organic Farming – Looking Forward” sjösätts under BioFach 2017 och kommer att innehålla öronmärkta pengar, för bland annat forskning, rådgivning och stöd under omställningsperioden
- Konsumenterna är övertygade och villiga att betala mer för ekologiska produkter. Jordbruket släpar efter. Det största hindret för omläggning är ofta brist på mark, men även att många lantbrukare är osäkra på hur de ska göra och saknar kunskap. Till exempel används växtföljd alldeles för ensidigt man har också byggt fast sig i konventionella system. Kunskap är dyrt, där kan vi hjälpa till, avslutar Jörg Lotz.

God lönsamhet
Lönsamheten i tyskt ekojordbruk är generellt sett bra. Till exempel ligger priset på ekovete  ca tre gånger högre än för konventionellt vete, för mjölk, för fläskkött mer än dubbelt så mycket. Det är alltså inte en oattraktiv prisbild för ekologisk råvara som gör att omläggningstakten inte är tillfredsställande inom tyskt jordbruk.
- Snarare att man tjänar ännu mer pengar inom viss konventionell produktion, markbrist och kunskapsbrist. Sedan spelar omgivningens inställning till eko också roll. Om kollegorna inom jordbruket är negativa, så har det en stark påverkan. Något som nu kan väga upp detta är övriga samhällets allt mer positiva attityd, avslutar Jörg Lotz.

2016-11-12