Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danskarna spår en ljus framtid för ekomjölken


Nya beräkningar från det danska Landbrukets Videncenter Seges visar att det är lönsamt för danska ekologiska mjölkbönder att producera ekologisk mjölk 2016 och man spår rejäla vinster för 2017 och 2018 också.

För 2016 beräknas ett överskott på 607 000 svenska kronor för en genomsnittlig ekologisk dansk mjölkgård på mellan 100 till 200 mjölkkor. Under 2017 beräknas överskottet stiga till 698 000 svenska kronor. Den positiva utvecklingen väntas även att fortsätta under 2018.

- Ekologisk produktion har under 2015 och 2016 haft en stor efterfrågan och därmed bra priser på grund av ett högt tillägg på ekologisk mjölk. Under de närmaste åren räknar vi med att tillägget kommer att sjunka något, men i gengäld förväntar vi oss att grundpriset för mjölk kommer att öka. Detta vidmakthåller de stabila resultat för ekologiska producenter, säger Arne Munk, som är teamledare i SEGES ekologi.

Drivande i prisutvecklingen är förutom en stark hemma marknad en allt mer omfattande export av olika mjölkprodukter till främst Tyskland. Man arbetar även hårt med att komma in på den kinesiska marknaden.

- Mjölkproduktionen är en mycket viktig del av ekologisk produktion i Danmark. Därför är det mycket glädjande att vi kan se fram emot ett stabilt resultat under de kommande åren. Det ger möjlighet att vidareutveckla ekologisk produktion och för företagen att konsolidera sig. Jag ser också positiv marknadsutveckling som ett tecken på att konsumenterna blir allt tydligare i sina val av ekologiska produkter, säger Hans Erik Jörgensen, ordförande för økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.

2016-11-21