Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Den ekologiska mjölkinvägningen ökar


Under årets första sju månader ökade den ekologiska mjölkinvägningen med 0,9 procent. Under 2015 minskade den med 0,4 procent. Drygt 13 procent av mjölkinvägningen utgörs av ekomjölk, detta står att läsa i LRF Mjölks tredje rapport för året om branschläget. 

Den konventionella invägningen har minskat runt ca 6 procent sedan årsskiftet och beräknas fortsätta minska. Avkastningen per ko har ökat med 0,1 procent i hela mjölkproduktionen.

Ett något förbättrat läge för de svenska mjölkbönderna kommer ur att det är en förbättrad balans mellan utbud och efterfrågan på världsmarknaden. Samtidigt kan man konstatera att importen av mjölkråvara till Sverige stiger, medan exporten minskar. Det är främst hårdost och grädde som importeras.

När det gäller ekologiska mjölkprodukter är Ekowebs bedömning att importen är mycket liten i omfattning.


2016-10-18