Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Brist på ekopotatis i Tyskland


En dålig skörd i Tyskland gör att det kommer bli brist på ekologisk potatis på världens nästa största marknad för ekologiska livsmedel. Skörden beskrivs som ”under genomsnittet”. Orsaken är vädret, enligt Bio Market Info.

Försäsongen präglades av kraftiga skyfall som slog bort jorden och frilade potatisen så att den blivit exponerad för dagsljus och därmed blivit grön. De kraftiga regnen och kylan, som höll i sig under våren har givit små potatisar med mycket skador. Sedan kom en het och torr augusti som gjorde att jorden brände fast i potatisarna och att de blev mycket svåra att frilägga vid skörden. Såväl kvalitet, storlek som volym har därför starkt påverkats negativt.

Just nu ligger odlarpriserna på ca 10 procent högre än förra året, priserna var redan då högre än normalt. Priserna förväntas stiga ytterligare längre in i hösten och bristen beräknas uppkomma tidigare på vårkanten 2017.

Potatis är en av de största ekokategorierna i Tyskland. Konsumtionen ökade med 11 procent från januari till augusti 2016, samtidigt som den konventionella konsumtionen minskade med 4 procent samma period.

Priserna på ekopotatis har varit starkt stigande på den tyska marknaden sedan skörden 2015. En av förklaringarna är bortfallet av egyptisk ekopotatis, som tidigare fungerat som en prispressare. Under hela våren rådde stor brist på ekopotatis i de tyska butikerna.

Priset på den europeiska marknaden brukar vara styrande även för de svenska priserna. Här var den odlade volymen ekopotatis stigit markant under 2016 och därmed också skörden, samtidigt som det finns stora partier som inte håller tillräcklig kvalitet. Priset på matpotatis kan därmed antas hålla uppe och stiga även här framöver.


2016-10-27