Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Glyphosat i många amerikanska livsmedel - Dubbel halt mot gränsvärdet i honung


Amerikanska myndigheter har alldeles nyligen börjat testa förekomsten av glyphosat i olika livsmedel. Nu visar det sig att halterna av bekämpningsmedlet, som är den aktiva beståndsdelen i bekämpningsmedlet Round Up, är dubbelt mot de tillåtna gränsvärdena för honung inom EU. Halten är lika hög i ekologisk- som i  konventionell honung.

Nu har det blossat upp en debatt i USA mellan biodlare och jordbruksnäring eftersom biodlarna hävdar att det inte är de som använder medlet, utan jordbruket.

Det är efter internationella påtryckningar från WHO som USA nu, sedan i februari, har börjat mäta halterna av glyphosat i livsmedel. Efter det har bekämpningsmedlet påträffats i en stor mängd olika livsmedel. Bland annat i vete, soja och produkter från frukostprodukttillverkaren Quaker Oats.

Glyphosat har hittats även i produkter producerade utan bekämpningsmedel.

Källa: Organic Market Info

2016-10-31