Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Största ekoökningen i Danmark på sju år

När den danska ekostatistiken släpps för försäljningen 2015 visar den att de danska ekokonsumenterna handlar ekologiskt som aldrig förr. Värdet av ekoförsäljningen uppgick till 7 miljarder Dkr (ca 7,7mdr Skr), en ökning med 12 procent, vilket är den största ökningen på sju år.
Det är de danska konsumenternas stigande intresse för djurvälfärd och livsmedel fria från bekämpningsmedel som driver den stigande efterfrågan.

Mejeriprodukter inklusive ägg är den varugrupp som har högst ekologisk andel, 32 procent, följt av frukt & grönt, där ekoandelen är 26 procent.

Den positiva trenden för ekoförsäljningen har följt med in i 2016. Danmarks två största butikskedjor rapporterar båda en stigande ekoandel.

Den danska ekoförsäljningen beräknas uppgå till 8,4 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Danmark under 2015 (7,6% 2015).

2016-06-12