Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Frankrikes jordbruksminister: Vi vill skjuta till mer pengar för utveckling av ekologiskt jordbruk

Den ekologiska försäljningen växte med 10 procent under 2015 alla kategorier ser en positiv utveckling. Omsättningen uppgick till 5,5 miljarder euro, ca 53 miljarder SKR och Frankrike är därmed världens tredje största marknad för ekologiska livsmedel, efter USA och Tyskland. Även i Frankrike talar man om en grundläggande förändring hos de franska konsumenterna, med ett större intresse för hälsa och miljö, något som gör att man oftare väljer ekologiska produkter.
- Frankrikes regering vill satsa mer på ekologiskt jordbruk. Budgeten för finansiering av ekologiskt jordbruk är inte tillräcklig. Vi vill skjuta till mer pengar för utveckling av ekologiskt jordbruk i Frankrike. Vi är på gång med ett möte med landets regioner för att diskutera och åtgärda detta, säger Stéphane Le Foll, Frankrikes jordbruksminister, vid ett seminarium i Paris där Ekoweb deltog.
De franska lantbrukarna har uppmärksammat intresset för ekologiskt bland konsumenterna och arealen som är ekologiskt certifierad ökade med 17 procent under 2015. Ungefär 5 procent va den totala jordbruksmarken i Frankrike är nu ekologiskt certifierad. Antalet ekologiska gårdar närmar sig 30 000, en ökning med 8,5 procent. Det betyder att det är gårdar med större arealer som nu ställer om.
- I dessa lantbrukets kristider erbjuder ekologiskt lantbruk en lösning för många jordbrukare och ekologiskt jordbruk ökade mycket i Frankrike under 2015, säger Stéphane Le Foll.

2016-03-31