Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Priserna är på väg upp för KRAV-spannmålen

Intresset för den svenska KRAV-spannmålen ökar och framför allt den svenska grynhavren står högt i kurs. Flera båtar för exportmarknaden  har redan lämnat Sverige och intresset verkar kvarstå även till nästa år. Dock har man under senaste åren fått en större konkurrens från Baltikum som nu certifierat ytterligare mottagningsanläggningar för ekologisk spannmål.

- Framöver ser vi framför allt att det är grynhavre, maltkorn, höstvete och vårvete med hög proteinhalt  som verkligen efterfrågas av marknaden, säger Göran Karlsson, ansvarig ekospannmål  Lantmännen Lantbruk.

Knappt 20 procent av KRAVvetet har i år klarat kvarnkvaliteten, vilket gör att det är stor brist på denna råvara i Sverige. Därför har kvarnarna nu börjat köpa in råvara med lägre proteinhalt än tidigare för att klara sin försörjning av svenskt ekologiskt vete. Av den anledningen kommer Lantmännen också att godkänna höstvete och vårvete som kvarnvete med en lägre proteinhalt än vad som tidigare sagts.

-Vi har beslutat att betala KRAV-höstvete som kvarnvete ned till och med 10,0 procent, med prisavdrag på 50 SEK/ton per 0,1 procent från 10,4 procent till 10,0 procent. Samma typ av reglering gäller för KRAV vårvete från 11,9 procent och ned till 11,5 procent om leveransen för övrigt klarar kvarnvete kraven. Det gäller för hela skördeåret, både för det som avräknas med poolpris och de kvantiteter vi köper in under lagerperioden, säger Göran Karlsson.

Även på fodersidan har det börjat röra på sig. Priserna på foderkorn är på väg uppåt.

- Det är den starka marknaden för maltkorn, men även troligtvis också den ökade ekologiska djurproduktionen i de nordiska länderna som börjar märkas av, säger Göran Karlsson.

När det gäller satsningen med 100 procent ren havre så räknar Lantmännen med att man kommer att kontraktera odlingar i samma omfattning skörd 2016 som 2015. För den ekologiska rapsen ser Lantmännen en fortsatt positiv utveckling, även om det för skörd 2015 blivit en viss lageruppbyggnad som pressat priset svagt nedåt. Mindre sådd areal till skörd 2016 kan ändra den bilden till nästa år.

2015-11-26