Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Menigos nya mål – 20 procent ekologiskt 2020


Den näst största Food Service grossisten Menigo tar nu tag i taktpinnen och har som mål att fördubbla sin ekologiska livsmedelsförsäljning till 2020. Ökningen vill man göra främst på svenska ekologiska livsmedel och därför drar man under 2016 igång flera nya projekt tillsammans med svenska lantbrukare.
 Försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat rejält under den första delen av 2015 för Menigo, 16 procent. Med kunder som bland annat Lunds kommun i sin portfölj med höga mål för sina ekologiska inköp så vet man att försäljningen av ekologiska livsmedel också kommer öka under många år framöver.
- För oss är det viktigt att skicka en signal till lantbrukarna i Sverige vad vi och våra kunder framöver vill köpa. Vi vet att det tar tid att lägga om produktionen till ekologisk och våra kunder önskar köpa mer svenska säkra ekologiska livsmedel, säger Christoffer Carlsmose, Organic monitor på Menigo.

Vill öka svenska ekovolym
Marknaden är idag underförsörjd av svenska ekologiska livsmedel och flera i branschen har vittnat om att det är svårt att få tag i produkter och de volymer som de önskar köpa. Det är även något som Menigo känt av.
- Vi får jobbar hårt för att hitta ekologiska varor till våra kunder. Marknaden är underförsörjd av vissa ekologiska råvaror samt så är det en hel del av det som nu importeras som skulle kunna bytas ut mot svenska råvaror. Den omställningen vill vi gärna vara delaktig i, säger Christoffer.

Närmare arbete med lantbrukare
Menigo startar därför nu flera nya projekt med nya ekologiska lantbrukare för att tillsammans kunna hitta ett lönsamt sätt att få den svenska ekologiska livsmedelsproduktionen att växa i volym.
- Vi har flera projekt på gång där vi kommer att arbeta närmare med de svenska lantbrukarna som kommer att lanseras från och med 2016 och framöver. För oss handlar det dels om att ta ansvar för en hållbar utveckling, dels ta ansvar för att våra kunder får var de efterfrågar, säger Menigos kommunikatör Per Pettersson.

Tydliga signaler för producenter
Det nya målet är satt till 20 procent av den ekologiska livsmedelsförsäljningen 2020. Idag är 11,6 procent av den totala försäljningen ekologisk.
- Målet är helt klart både realistiskt och nåbart. Vi växer stadigt och vi kommer öka utöka vårt EMV sortiment, öka marknadsföringen och arbeta närmare våra svenska råvaruproducenter kommande år. Den svenska produktsäkerheten är jättebra, säger Christoffer.
- Genom att anta ett mål för ekologiskt försäljning kan vi arbeta aktivt även med producenter för att på så sätt ta ansvar för att även tillgången ökar i takt med efterfrågan, säger Christoffer.

2015-12-01