Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Rekordstor ekoomläggning i Danmark


I år har hittills sammanlagt 288 danska lantbrukare med totalt 22 000 hektar registrerats för det danska omläggningsstödet. Det är markant mer än vanligt. 124 av lantbrukarna är nya i den ekologiska produktionen. Medan resten alltså utökar sin ekoareal. Totalt finns det nu 176 000 hektar ekologiskt certifierad åkerareal i Danmark.

- Vi har i år sett hur butikskedjorna om och om igen efterlyst fler ekologiska lantbrukare för att producera varor åt den stigande efterfrågan bland danska och utländska konsumenter och det är glädjande att danska lantbrukare nu hörsammar detta, säger Per Kølster, vd för Økologisk Landsforening

När Danmarks regering bytte färg beslöt man att ta bort målsättningen om en fördubblad ekoareal till år 2020, vilket i så fall skulle inneburit 300 000 hektar. Vilket man nu får mycket kritik för, dels för att marknaden vill ha mer ekologiska råvaror och dels för att målet enligt danska beräkningar borde vara inom räckhåll.

-Vi ser redan nu en situation där marknaden efterfrågar mer ekologiskt än vad vi kan producera i Danmark. Kombinerat med den generella ekonomiska situationen i lantbruket betyder det att många konventionella producenter är väldigt intresserade av att gå över till ekologisk produktion på grund av den högre lönsamheten. Regeringen har en upplagd möjlighet att fullfölja sin gamla målsättning och det är oambitiöst att man inte gör det, säger Per Kølster.

I Danmark får man ett omläggningsstöd som kompensation för bortfallet av intäkter under den tvååriga omställningsperioden.

2015-11-08