Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Allvarlig brist på ekomjölk i Centraleuropa: fler höjningar av ekotillägget att vänta


Det råder obalans på den råvarumarknaden för ekologisk mjölk. Stora förflyttningar av ekomjölk har skett och sker, både i Sverige och i Europa. – Vi har inte sett den sista höjningen av ekotillägget, säger Arlas Koncernchef Peder Tuborg.

Under Arlas representantskapsmöte i Halmstad 7-8 oktober så kommenterade koncernchefen Peder Tuborg läget för den ekologiska mjölken på världsmarknaden, framför allt den europeiska:

- Vi har haft ett litet överskott på ekologisk mjölkråvara tidigare, men under 2017 blir det underskott. Idag har vi en allvarlig brist på ekologisk mjölk i Centraleuropa och efterfrågan är stor globalt, sade Peder Tuborg.

I Sverige ökade Arlas ekologiska försäljning med 24 procent under första halvåret 2015. Marknaden för ekologisk mjölk växer rejält, inte bara i Sverige, utan även i övriga Europa och världen. Den ökande efterfrågan och förflyttningarna av stora volymer av ekologisk mjölkråvara mellan mejerierna till den som betalar bäst, har lett till flera höjningar av ekotillägget hos Arla. Enligt Peder Tuborg så är också flera av Arlas konventionella medlemmar i Europa intresserade av att ställa om sin mjölkproduktion till ekologisk.

- Flera av våra ägare, med sammanlagt cirka 100 miljoner kilo, har visat intresse för att gå över till ekologisk produktion, men dessvärre har vi förlorat ca 60 miljoner kilo dansk ekomjölk till tyska mejeriföretag. Det är ingen balans på marknaden och inte i Arla heller, så vi har inte sett den sista höjningen av ekotillägget, sade Peder Tuborg.

Den ekologiska mjölken är kontraktsmjölk och Arlas producentpris sätts utifrån tillgång och efterfrågan på ekoråvara i respektive land och område.

2015-11-09