Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Dansk prognos: Fortsatt fördel för ekomjölken kommande år

En dansk prognos för förutsättningarna i dansk ekomjölksproduktion förutspår att det fortsatt kommer vara en bättre lönsamhet i ekologisk mjölkproduktion i förhållande till konventionell under de närmsta åren. Prodgnosen stärcker sig fram till år 2017 och bedömer att den tuffa situationen för stora konventionella mjölkbesättningar kommer att hålla i sig, medan de ekologiska mjölkgårdarnas netto kommer att förbättras i förhållande till 2014 och 2015.

Enligt prognosen, som gjorts av SEGES, danskt forskningscentrum för lantbruk, så kan de ekologiska mjölkproducenterna se fram emot ett resultat som är ca 600 000 Skr till 1 miljon Skr bättre än en konventionell mjölkgård av motsvarande storlek under 2015 och 2016.

Samtidigt offentliggjordes lönsamheten för de danska ekologiska mjölkgårdarna under 2014 av Danmarks Statistik, och siffrorna visar att den genomsnittliga ekologiska mjölkgården ökade sin lönsamhet med drygt 300 000 Skr till närmre 900 000 Skr. Den ökade lönsamheten tillskrivs en ökad avkastning per ko, med 323 kg samt att ekotillägget höjdes med 15 öre till 4,32 Skr. Efter ett beräknat löneuttag till ägaren så blev vinsten drygt 250 000 Skr. Var tionde mjölko i Danmark är idag ekologisk.

Källa: Organic Denmark

2015-10-10