Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökad lönsamhet för de ekologiska mjölkföretagen

- men betydligt sämre än för ett år sedan
 
När LRF Mjölk släpper sin rapport om läget för Sveriges mjölkproducenter är det som väntat en mörk bild som beskrivs. Ljuspunkten är dock den ekologiska produktionen som fått en betydligt bättre lönsamhet under det senaste halvåret, även om lönsamheten är lägre än för ett år sedan.
 
En återhämtningsfas verkar vara inledd när det gäller den ekologiska mjölkproduktionen. Även om det är en bra bit kvar till den bästa lönsamhetsperioden, i januari 2014. Även om lönsamheten är något sämre än för ett år sedan så är trenden nu uppåt för ekomjölken på grund av den starka ekologiska mejeriförsäljningen i Sverige, som genererat ett underskott av ekologisk mjölk. Eftersom det ekologiska priset är kopplat till grundbetalningen för konventionell mjölk så drabbas ändå även de ekologiska mjölkproducenterna av den krissituation som råder för den konventionella mjölken, trots att man alltså har att göra med en bristsituation.
 
-15 procent på ett år
Nyckeltalen mjölkintäkt minus foderkostnad har sjunkit med 15 procent, eller 10 öre, för ekologiska mjölkgårdar på ett år. För konventionella gårdar har motsvarande nyckeltal sjunkit med 30 procent, eller 50 öre. Det som är positivt är att mjölkavkastningen per ko har ökat och att årets grovfoderskörd är av god kvalitet och att priset på ekologiskt foder troligen kommer att sjunka efter den rekordstora skörden av foderkvantiteter. Samtidigt har priset på de ekologiska kalvarna och slaktpriserna stigit till följd av den ökande efterfrågan på ekologisk köttråvara.
 
Ekoinvägningen sjönk
Under januari till juli minskade den ekologiska mjölkinvägningen med 1,6 procent, jämfört med motsvarande period året före. Den ekologiska mjölkinvägningen utgör 12,6 procent av den totala mjölkinvägningen. För ekologisk mjölk är det genomsnittliga priset 3,90 och för konventionell mjölk 2,70. Det är 5 respektive 55 öre lägre än i september i fjol. De nuvarande nyckeltalen för lönsamheten i ekologisk mjölkproduktion är drygt 30 öre bättre än vid bottennoteringen vid årsskiftet 2014/2015.

2015-10-03