Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Halvårsrapport: Eko ökar 50 procent i Sverige


Den totala försäljningen av ekologiskt och KRAV-märkt ökade med cirka 50 procent under första halvåret 2015 i svensk detaljhandel. Ökat intresse för hälsosam mat som inte besprutats med kemiska bekämpningsmedel är några av de främsta förklaringarna till försäljningsboomen. Den svenska försäljningsutvecklingen är unik. Försäljningsökningen har accelererat ytterligera, jämfört med rekordåret 2014.

Försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel har slagit alla rekord under första halvåret 2015, visar en halvårsrapport som det oberoende konsultföretaget Ekoweb gjort. De fem största försäljningskanalerna för ekologiska livsmedel redovisar samtliga kraftiga ökningar:

  • ICA: + 58 procent
  • Coop: + 18 procent
  • Axfood: + 48 procent
  • Bergendahls (bla Citygross): + 60 procent
  • Systembolaget: +68 procent

Högst ekologisk andel av försäljningen har Coop, med 8,9 procent.

Med en ekoandel i detaljhandeln på drygt 5 procent vid årsskiftet så innebär det att den under första året har stigit till cirka 7,5 procent. Danmark, som är världsledande på ekologi beräknas landa på en andel om 8 procent 2015 för sin ekoförsäljning.

- Det är främst en volymökning. Ekologiskt ökar i antal hyllmeter i butikerna. Mer produkter säljs och nya produkter tillkommer i butikernas sortiment. Dessutom har den tillgängliga råvaran ökat på flera områden, till exempel när det gäller sallad, bananer och ägg. Det gör att marknadens efterfrågan nu kan tillgodoses på ett bättre sätt, säger Cecilia Ryegård, från Ekoweb, som gjort sammanställningen för halvårsförsäljningen i Sverige.

Förklaringen till rekordförsäljningen, enligt kedjornas egna källor, är att konsumenters intresse ökar för ekologiskt och KRAV-märkt. Försäljningsökningen är konsumentdriven och det ökande intresset för ekologiskt sker i kombination med en allmänt, ytterligare stärkt, rådande medvetenhet när det gäller livsmedel: hälsotrend, ett ökande intresse för matens ursprung och ökad betydelse av att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel.

- Frågar man konsumenterna så är det också påfallande många som lyfter fram att man handlar ekologiskt för att man vill vara solidarisk med odlarna, att de ska slippa hantera bekämpningsmedel. Ett uttryck för att de mjuka värdena fått mer utrymme i fler svenskars vardag, säger Cecilia Ryegård.

Ekoprodukterna har också blivit mer synliga i butikerna och i butikernas och förädlingsföretagens marknadsföring.

- Många nya ekoprodukter har lanserats under 2015 och flera stora marknadsföringskampanjer har i en högre grad synliggjort ekologiska livsmedel och det påverkar också försäljningen positivt. Gröna tröjor, gröna lappar på hyllkanten och eko-coacher i butikerna är några nya marknadsgrepp som nu genomförs, säger Cecilia Ryegård

Alla tecken tyder alltså på att 2015 blir ett ytterligare rekordår för den svenska ekoförsäljningen. Jämförelsevis kan noteras att under 2014 ökade ekoförsäljningen med 30 procent under första halvåret, detta rekord blir alltså rejält slaget 2015.

De flesta kedjorna rapporterar att ökningen sker jämt över hela sortimentet, men att ökningen är störst för frukt och grönsaker.

- Men det är intressant att konstatera att de livsmedel som har svenskt ursprung går väldigt bra. Kött, mjölk och ägg till exempel. Det finns också en generell brist på svensk ekologisk råvara som antagligen kommer att bli påtagligare under hösten. Omläggningen till ekologiskt i jordbruket går trögt i Sverige, men även i resten av världen. Detta borde också kunna påverka priserna på ekologiska livsmedel uppåt, säger Cecilia Ryegård.

Även om ökningen ser ut att vara störst i Sverige hittills i år ökar försäljningen i flera länder med betydande försäljning av ekologiskt. Totalt uppskattas den ekologiska världsmarknaden öka med cirka tio procent under 2015.

Ungefär 80 procent av de ekologiska livsmedlen på konsumentmarknaden är KRAV-märkta, resten är certifierade enbart enligt EU:s regler för ekologiska livsmedel. Enligt KRAV ökade antalet nya artiklar med 16 procent (+1640 st) under första halvåret 2015. Framför allt ökade antalet produkter inom mejeri- och köttsegmentet.

Totala försäljningsökningar (Obs: bedömningar och prognos, inga säkra siffror) i andra länder hittills 2015:
Tyskland: världens näst största ekomarknad, cirka 10 procent (största sedan 2011)
USA: cirka 10 procent
Danmark: 10 procent
England: cirka 1-3 procent

Försäljningssiffror av ekologiskt och KRAV-märkt tidigare år (OBS: helår):
2014: +38 procent
2013: + 13 procent
2012: + 6 procent
2011: + 11 procent
2010: +11 procent
2009: + 18 procent

Kontakt Ekoweb:
Cecilia Ryegård,
Redaktör,
0708-15 25 992015-09-04