Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ledare: Du har massor av möjligheter -

Låt ingen få dig att tro något annat!


Det gör ont att ändra sig. Att tänka och göra nytt är jobbigt. Ofta handlar det heller inte bara om en yrkesroll som ändras utan en hel identitet som andra och man själv förknippar sig med. För den som vågar finns oftast allt att vinna.

En ljusglimt i mjölkkrisen som rasar över landet just nu är de höjda ekotilläggen som för första gången på flera år orkat upp över kronan. Detta är också en ren följd av den fortsatt stora efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter och för att de sänkta grundpriserna inte ska ge signal om producentflykt från eko. Dessutom har värdet på de ekologiska kalvarna fullständigt förändrats på kort tid. Nu står köparna på kö och kalvarna har mångdubblats i värde, vilket är bra för hela kedjan och ger en helt annan kalkyl för mjölkproducenterna. Samtidigt vill alla mejerier också ha fler ekoproducenter. Ändå verkar intresset för att ställa om väldigt lågt.

Grymt bra slaktsvinskontrakt
Den prissäkring som de ekologiska producenterna i Jord på trynet lyckats få till med Svenskt Butikskött saknar nog allt motstycke! Ett helt unikt kontrakt med ett garanterat lägsta pris på 34 kronor, inte bara för ett år, utan för fem år framöver! Något som borde locka omställare, men för att citera en av medlemmarna i föreningen ”vi borde vara nerringda, men det har nästan varit helt tyst…” Här finns alltså alla ingredienser för en ekosatsning där riskerna har delats i kedjan: En kund som köper hela volymen, ett grymt bra pris, ett lägsta pris som är säkrat i ett halvt decennium. Att denna marknadssignal möts av Sveriges grisproducenter med tystnad är väl ändå märkligt. Vad mer krävs?

Heta grönsaker
Från ett av Sveriges största frukt- och grönsaksföretag, som säljer sina medlemmars produkter får jag höra att ”Vi uppmanar alla som kan odla KRAV att odla mer!” Varorna är lättsålda. Mellan raderna förstår jag att betalningen är bra och lönsamheten god för hela kedjan, även om det är något man inte gärna pratar så högt om. Med denna vetskap kan man tycka att ekologisk odling inom detta område borde vara är ett hett samtalsämne bland landets bönder.

Många möjliga cash crops
Ok, de ekologiska spannmålspriserna på framför allt fodergrödorna har inte varit strålande på sista tiden, kanske inte så dåliga heller om man tittar på alternativen. Men för att få en rättvis kalkyl måste man också räkna på hela växtföljden. Den ekologiska kalkylen har tio år av elva varit den bästa. Flera grödor har potential att ge ett verkligt klirr i kassan. Många ekoodlare har kunnat räkna hem fantastiska netton på vallfrö, oljeväxter, potatis, maltkorn, vete med högt protein… Om man lyfter blicken så ser framtiden för rena ekologiska spannmålsproducenter ljus ut. Både konsumentmarknaden och marknaden för foderspannmål växer kraftigt. Både i Sverige och i världen. Detta samtidigt som omläggningen är liten i EU och USA.

Smartast håller tyst
Det är sällan man hör ekologiska producenter klaga. Något som senast förvånat konstaterades av en mjölkproducent på besök på Slätte Ekodag.
”Det här är nog den mest positiva sammankomst jag någonsin varit på inom min lantbrukarprofession. Jag har inte hört något gnäll. Alla pratar om affärsmöjligheter, efterfrågan och möjligheter till ökad lönsamhet”. Att det ekologiska lantbruket inte ökar i rasande takt är säkert det bästa för prissättningen på råvarorna. Det smartaste för landets ekoproducenter är att hålla tyst om lönsamheten och marginalerna. Vad tjänar de ekoproducenter som redan finns på att man blir fler?

Ont… det gör ont
Det gör ont att ändra sig, både rent yrkesmässigt och identitetsmässigt. Att tänka nytt är jobbigt, man gör som man alltid har gjort. Hellre följa gamla invanda hjulspår och gå Break Eaven så länge man klarar sig. När lönsamheten sviktar, tvivlen hopar sig och man tycker att hela världen är emot en så kan det också vara svårt att hitta energin som behövs för att göra de krafttag som krävs för att byta inriktning. När man talar om svenskt lantbruks lönsamhetsproblem så tror jag att det är där någonstans som roten till de problemen ligger.
 

 

Företagande är för tuffingar

All form av företagande är tufft. Har man inte en bra idé som man dessutom är duktig på att utföra, marknadsföra och ta betalt för, så överlever man inte. Det gäller vare sig man är pizzabagare, ICA-handlare, konservfabrikör, maskinhandlare, tidningsmakare… När det gäller lantbruk tycker jag mig se att man inte alltid bara sitter fast i fel byggnader eller för lite mark – utan ibland även i tanken. Att tänka fritt, nytt och utanför ramarna - det kan alla göra. Det finns också många exempel inom svenskt jordbruk, inte minst ekologisk produktion, där man mycket framgångsrikt gjort just detta, och inte låtit sig stoppas av någonting.

Du är vinnare!
svenskt lantbruk, så som vi känner det, har kanske några svagheter jämfört med omvärlden. Oimtresse från politiken, bristande konkurrens i värdekedjan och långa avstånd är några. Men där finns också positiva pusselbitar. Viktigast av allt, konsumenter som gjort en resa från lågpris och lågt intresse för bönder och landsbygd, till premiumlivsmedel och en stor portion nyfikenhet och välvilja gent emot svenska bönder och svensk livsmedelsproduktion. Allt fler vill ha och vill betala för den bäst producerade maten. Mat med identitet, renhet, ursprung.

Du är inte Sverige, du är inte heller Sveriges bönder. Du är Du, en egen företagare med svaga och starka sidor. Har du en gård – så har du massor med möjligheter! Låt ingen få dig att tro något annat!

2015-08-18