Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svensk ekomjölk ökar mest i världen – Arla är loket i marknaden


Den ekologiska mjölken rinner allt snabbare i mejeriernas anläggningar. Arla ökar sin försäljning av ekologiska mejeriprodukter i Sverige med 24 procent i volym under första halvåret 2015.

- En fantastisk utveckling, inte minst med tanke på att försäljningen jämförs med rekordåret 2014. Alla tecken tyder också på att den ökande efterfrågan håller i sig framöver, säger Ann Freudenthal, marknadsansvarig för Arla-varumärket och det ekologiska sortimentet.

Arlas totala ekoförsäljning ökar alltså med 24 procent, då inräknat både detaljhandel och offentlig sektor. Sett till enbart detaljhandeln så ökar försäljningen ännu mer där, 29 procent.

- Det är ett uttryck för de svenska konsumenternas ökande intresse för ekologiskt och visar att trenden är ännu starkare i den privata konsumtionen. Men den offentliga sektorn går också fortsatt bra, säger Ann Freudenthal.

Utvecklingen för den ekologiska mjölken och ekologiskt mejeri är den kategori som har mest påverkan på utvecklingen för ekomarknaden totalt sett både i Sverige och i flera andra länder. Arla är marknadsdominanten när det gäller ekologiskt i Sverige och världens största ekoproducent. Arla har drygt 60 procent av marknaden för ekologiskt mejeri i detaljhandeln i Sverige.

- Därför är det intressant att konstatera att Arlas försäljning av ekologisk mjölk, den enskilt största ekoprodukten i Sverige, ökar med 33 procent i detaljhandeln under första halvåret 2015, en tydlig fingervisning om hur ekologiskt går totalt sett i Sverige just nu. Vad vi hittills sett från övriga världen i år är det en siffra som ligger långt över andra marknader, även om eko går väldigt bra på fler håll, säger Cecilia Ryegård, på Ekoweb, som regelbundet analyserar försäljningen av ekologiska produkter i Sverige och världen.

Som största aktör på svensk ekomarknad var man också den aktör som hade störst betydelse för rekordökningen i Sverige 2014, när den svenska ekomarknaden ökade med 38 procent, mest i världen. Den ekologiska mjölken ökade också mest i världen i Sverige 2014 (+42% i värde).

Enligt Ekowebs bedömning så kommer cirka 25 procent av försäljningsvärdet på hela den svenskproducerade andelen ekologiskt, alla kategorier, från en svensk Arlagård.

2015-07-30