Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Samarbete mellan Sju gårdar och Uplandshonung ska öka mångfalden och ge mer KRAV-honung


De ekologiska mjölkproducenterna i Sju Gårdar har inlett ett samarbete med Sveriges största KRAV-godkända biodling Uplandshonung. Företaget har 700 kupor, 100 ska placeras ut hos Sju Gårdars medlemmar. De beräknas producera ca 5 ton KRAV-honung. Efterfrågan på KRAV-honung ökar, under 2014 ökade försäljningen med ca 20+30 procent.

– Det är ett stort tillskott av bra ekologiska marker med en stor botaniskt variation. Men med nuvarande marknadstillväxt så skulle jag behöva ännu mer mark, säger Göran Sundström.

Med Sju Gårdars marker får Uplandshonung tillgång till 1500 nya ekohektar obesprutad åker och 400 hektar naturbeten. En ny tjänst i form av en till anställd biodlare har sammarbetet utmynnat i.

– Vi har många fina ängs- och hagmarker som vi är angelägna om att bevara. Med hjälp av Uplandshonungs tambin pollineras fler växter samtidigt som vi får mer ekologisk honung. Och så ger det mer jobb i länet. Det känns som ren bingo, säger Henrik Johansson.
Göran Sundström, Uplandshonung (t.v.) och Henrik Johansson, ordförande, Sju Gårdar (t.h.)

2015-07-15