Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nytt 5-årsavtal ger trygghet för KRAV-grisbönderna och förhoppningar om fler grisar


Ett nytt avtal mellan Jord på Trynet, producentsammanslutning som föder upp i stort sett alla KRAV-grisar som finns på svenska marknaden, och Svenskt Butikskött, huvudaktör för svenskt KRAV-kött, garanterar en lägsta prisnivå för KRAV-grisproducenterna under de kommande fem åren.

– Marknaden för KRAV-kött växer men för att en bonde ska våga ställa om krävs långsiktiga spelregler. Men det nya 5-årsavtalet har vi det. Svenskt Butikskött säkrar sina leveranser och de grisuppfödare som funderar på ekologiskt får ett stabil planeringsgrund. Det är en win-win situation, säger Carina Andersson, vice ordförande i Jord på Trynet. Hon räknar med att det nya avtalet kan locka producenter från konventionell- och EU-ekologisk produktion till KRAV-produktion.

Jord på Trynet har ökat produktionen av KRAV-griskött med 50 procent de senaste åren och under 2015 kommer det slaktade antalet KRAV-grisar att uppgå till 30 000 stycken. Men marknaden efterfrågar betydligt mer KRAV-griskött och Svenskt Butikskött har ett behov som man i dagsläget uppskattar till 50 000 KRAV-grisar, vilket skulle betyda en ytterligare ökning med 66 procent. Det motsvarar ca 2 procent av den totala svenska grisslakten.

Svenskt Butikskött är idag ledande på KRAV-kött i Sverige och förmedlar omkring 70 procent av allt KRAV -nötkött- och 95 procent av allt KRAV-griskött och merparten av KRAV-lammen till detaljhandeln.

– Marknaden skriker efter mer KRAV-griskött och vi vill så snabbt som möjligt få fram ännu fler KRAV-grisar, säger Dirk van der Krogt på Svenskt Butikskött och fortsätter: Konsumenterna vill ha kött från KRAV-grisar som fått beta gräs, böka och bada gyttjebad och de är beredda att betala mer för den djurvälfärden.


Fotograf: Linus Höök

 

2015-05-31