Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Världsunik ekoökning i Sverige 2014: + 38 procent


Ladda ner marknadsrapporten här>>

Ekotrenden tilltog ytterligare i styrka under andra hälften av 2014. Det är både de svenska konsumenternas efterfrågan samt detaljhandelns aktivare arbete i butik som driver försäljningsökningen. Totalt ökade den ekologiska livsmedelsförsäljningen med 38 procent 2014.
- Det är svenskproducerat som i hög grad står för ekoökningen. Konsumenterna vill köpa ekologiskt och svenskt. Periodvis har marknadens också präglats av brist. Försäljningsökningen kunde alltså varit ännu högre, säger Cecilia Ryegård, Ekoweb.

När oberoende nätsajten och marknadsbevakaren Ekoweb den 29 januari, för sjunde året i rad, offentliggör sin marknadsrapport för Sveriges ekologiska livsmedelsförsäljning under helåret 2014 så är det med en rekordsiffra. Ekowebs halvårsrapport vittnade om en otroligt stark ekoförsäljning fram till juli, men statistiken visar att försäljningen under andra hälften av 2014 var ännu starkare och att den svenska ekotrenden tilltagit i styrka.

Ökningen för den totala svenska ekologiska livsmedelsförsäljningen under 2014 slutar på sensationella 38 procent. Värdet på den svenska ekomarknaden för livsmedel har under 2014 gått från 11,2 miljarder Skr till 15,5 miljarder Skr. Samtidigt ökar den ekologiska marknadsandelen till 5,6 procent.

Ökningen sker förhållandevis jämt över hela segmentet. En stor del av ökningen står svenskodlade/svenskproducerade produkter för, som mejeri, ägg och gris/nöt/kycklingkött. Inom dessa varugrupper var i stort sett alla ekoprodukter som fanns på svenska marknaden producerade av svenska lantbrukare. Periodvis har bristen varit påtaglig när det gäller ekologiskt och svenskproducerat, till exempel när det gäller ägg, kött och vissa mejeriprodukter.

- Troligen hade årsresultatet för 2014 blivit ännu bättre om det funnits mer ekologiska varor att fylla på butikshyllorna med. Hur mycket till som kunnat säljas är det svårt att sia om, men troligen en hel del, säger Cecilia Ryegård, redaktör för Ekoweb.

Sett till enbart detaljhandeln så har det där sålts ännu mer ekologiskt än på den totala livsmedelsmarknaden (som även omfattar offentlig sektor och restaurang/storkök, hälsokost, gårdsförsäljning, torghandel mm). Inom svensk detaljhandel ökade den ekologiska livsmedelsförsäljningen med 41 procent. Samtidigt är 2014 året då det politiska målet för andel ekokonsumtion av livsmedel inom offentlig sektor, 25 procent slutligen nås, och passeras.

- Alla försäljningskanaler ökar tvåsiffrigt, men bäst går det inom detaljhandeln och för ICA(+55 %) och systembolaget(+83 %), som har stora ökningar i värde. Det är efterfrågan från Sveriges konsumenter som driver försäljningsökningen. Samtidigt har handeln också börjat uppmärksamma intresset rejält och skyltat upp de ekologiska produkterna bättre. Produkter har fått fler A-lägen i butikerna och man har gjort kampanjer på ekologiskt, säger Cecilia Ryegård.

8 av 10 svenskar handlar idag regelbundet ekologiska livsmedel. Det är ett allt större intresse från konsumenterna när det gäller den egna hälsan som har stor påverkan, även om aspekter som miljö och djurvälfärd fortfarande är de tyngsta argumenten för att välja ekologiskt bland svenska konsumenter.

-Här är de svenska konsumenterna unika. På alla stora världsmarknader för ekologiskt är det hälsoskälen som väger tyngst, säger Cecilia Ryegård.

Mycket tyder på att utvecklingen under 2014 är startskottet på en större förändring när det gäller konsumenternas inköpsvanor.

- 2014 har varit ett storslaget genombrott för ekologiskt och det genombrottet är starkt förknippat med konsumenters oro för bekämpningsmedelsrester och tillsatser i den mat vi konsumerar. Troligen har vi bara sett början på den utvecklingen och att stora konsumentgrupper är på väg att förändra sina inköpsvanor, säger Cecilia Ryegård.

- Idag ställer sig många konsumenter sig frågan varför de inte skall köpa ekologiskt, som tidigare ställde frågan varför köpa ekologiskt. Det är en väldigt tydlig attitydskillnad, säger Cecilia Ryegård.

Ekowebs prognos för försäljningen under 2015 är en ökning med ca 20 procent och att värdet i snitt kommer att öka med 2 miljarder per år. Vilket betyder nästan en dubblering av marknaden till år 2025. Största flaskhalsen och utmaningen för fortsatt tillväxt på svensk ekomarknad är tillgången på svenska ekologiska produkter. En högre tillväxttakt har Ekoweb bedömt som orimlig på grund av brist på råvara och produkter pga. den låga omläggningstakt av lantbruk till ekologiska idag i Sverige.

- Det behövs fler svenska lantbrukare som ställer om. Svenskt jordbruk har jättebra förutsättningar för att producera ekologiskt. De konsumenter som handlar ekologiskt är också i hög grad intresserade av ursprunget och vill helst ha svenskt. Kommunikationen mellan marknadsaktörerna och jordbruket behöver bli bättre. En målinriktad satsning från politiskt håll är också nödvändigt för att säkra tillgången på svenskt, ekologiskt. Idag finns inga sådana. Här behöver marknaden hjälp, säger Cecilia Ryegård.

Några ökningar i försäljningsvärde av ekologiska livsmedel i Sverige i procent:
• ICA: + 55 %
• Coop: + 40 %
• Axfood: + 40 %
• Systembolaget: + 83 %
• Martin & Servera: +24 %
• Arla: + 36 %

Några ökningar i försäljningsvärde av ekologiska livsmedel i andra länder i procent: (preliminära siffror 2014)
• USA: + 10 % (ekoandel ca 4%)
• Tyskland: + 8-10 % (ekoandel ca 5%)
• Danmark: + 8 % (ekoandel ca 8,5%)
• Norge: +20 % (ekoandel ca 2%)

Den fullständiga rapporten kan erhållas via kontakt med Cecilia Ryegård, 0708-152599, cecilia@agroide.se

Kontaktpersoner:
Cecilia Ryegård, Ekoweb, 0708-152599
Maria Smith, Miljöchef ICA, 076-1452820
Axfood, Åsa Domeij, miljöchef, 070-077 43 07
Coop, Louise König, 070-635 89 99
Lidl, Katarina Rosenqvist, 0709 88 1629
Arla, Ann Freudentahl, senior brand manager Arla, 070-6895848
Marin & Servera, Kristina Ossmark, 08-6728637
Lars Agén, presschef systembolaget, 0702-450047
Johan Ceije, försäljningsschef, KRAV, 018-174517

2015-03-29