Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska politiker vill göra slaktsvinsproduktionen ekologisk


I ett utspel söker de rödgröna minoritetspartierna ett samarbete med den danska regeringen kring en plan för att göra den danska konventionella slaktsvinsproduktionen ekologisk. Dansk slaktsvinsproduktion, som ofta kritiseras hårt, inte minst från svenskt håll, måste stramas upp och gradvis göras ekologisk, skriver de rödgröna i utspelet.

- Ska dansk grissektor klara sig på sikt, med stigande global konkurrens är vi tvungna att tänka helt nytt, så inleder de rödgröna sitt förslag för hur den danska slaktsvinsproduktionen ska säkras i framtiden, en produktion som ska vara ekonomiskt hållbar och förenlig med ambitiösa mål för miljö och djurvälfärd.

De rödgrönas mening är inte att omställningen ska ske över en natt utan stegvis och som en övergång som all dansk industri behöver gå igenom där man lägger mer värden i hur produkten framställs, mer fokus på hållbarhet och kvalitet och att det är där danskarna kan konkurrera på världsmarknaden. Målet ska nås genom en massiv utvecklingsinsats för dansk grisproduktion och ekologisk produktutveckling för export och bland annat satsningar på ett avelsprogram. Färre, men bättre producerade grisar tror de rödgröna är framtiden.

Hos den danska producentföreningen Ökologiska Lantbrukarna här man inte oväntat positiva till förslaget:

-Det behövs en bättre förståelse för att grisproduktionens enda räddning kanske inte bara är fler grisar. Många inom lantbruket och politiken har ett ensidigt fokus på att reducera lantbrukets omkostnader, istället för att öka värdet i produkterna. Att se över omkostnaderna är viktigt, men det får inte vara allena rådande. Det urvattnar etik, kvalitet och smak, säger Per Kölster, vd Ökologiska Lantbrukarna.


2014-12-31