Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mer ekologiskt gav mer svenskt i Lund

Under 2013 ökade inköpen av ekologiska livsmedel med 23 procent till offentlig sektor i Sverige. Totalt ligger nu den ekologiska andelen på 23 procent inom offentlig sektor, bara två procent från det politiska målet. De två kommuner som köper in mest ekologiskt är Borlänge och Lunds Kommun, som båda ligger på 49 procent. Det finns många tecken som tyder på att när de offentliga verksamheterna satsar på ekologiskt så ökar också andelen svenskproducerat och närodlat.
Hos Lunds Kommun har man nått 49 procent ekologiskt inom befintlig budget. Även det uppsatta målet 100 procent ekologiskt ska nås inom befintlig budget till år 2020.

- Vi klarar det genom att jobba säsongsanpassat, dra ner på köttet och minska matsvinnet. Min uppfattning är absolut att vi ökat andelen svenskt när vi ställer krav på att maten ska vara ekologisk. Vi har flera avtal med lokala producenter, till exempel KC Ranch, en lokal köttproducent som levererar det ekologiska köttet. Medvetenheten om ursprung ligger nära ekologiskt, säger Maria Ivansson, som är ansvarig för satsningen på ekologisk mat i Lunds Kommun.

2014-11-02