Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bekämpningsmedel i 89 procent av äpplena


Svenskarna äter i genomsnitt 13 kilo äpple per år per person. Det visar sig nu att en stor del av de äpplen som finns att köpa i handeln bär på rester av bekämpningsmedel.

Livsmedelsverket och Naturskyddsföreningen har genomfört stickprov på äpplen som finns att köpa i svensk detaljhandel. 170 äpplen, konventionella, ekologiska, svenska och importerade testades.

Testerna visade att 89 procent av de importerade konventionella äpplena och 86 procent av de svenska konventionella äpplena innehöll rester av bekämpningsmedel. Ett test låg över gränsvärdena, resten låg under värdena för vad som är tillåtet. Alla ekologiska äpplen var fria från bekämpningsmedel. De ekologiska äpplena kom från Sverige, Italien och Tyskland. Ämnena som hittades är främst rester av svampmedel, giftiga för vattenlevande organismer och de misstänks kunna störa människors hormonsystem. Totalt hittades 41 olika bekämpningsmedelsrester i de konventionella äpplena. I 15 procent av de importerade äpplena hittades två cancerframkallande ämnen, folpet och kaptan, förbjudna i svensk odling.

Hos Naturskyddsföreningen påpekar man att det inte är akut farligt att äta frukten men att man i första hand bör välja ekologiska äpplen och i andra hand svenskodlade, framför importerade konventionella äpplen.

Det finns ett 20-tal KRAV-märkta äppelodlingar i Sverige.

Länk till Naturskyddsföreningens undersökning, här>>
Länk till Mer information hos KRAV om svenska KRAV-äpplen, här>>2014-09-28