Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekowebs Halvårsrapport 2014: Ekologiskt ökar 30 procent


Ekoweb har på KRAV:s uppdrag genomfört en sammanställning samt bedömning av utvecklingen för den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige under de första sex månaderna under 2014. Resultatet finns nu i en rapport. I rapporten konstateras att en bedömning av ekoförsäljningen i halvtid 2014 är att marknaden ökat med cirka 30 procent.

Intressant att konstatera är också att en stor del av den totala försäljningen och ökningen består av svenskproducerade livsmedel, främst mjölk, kött och ägg.

Rapporten konstaterar också att den svenska Ekoboomen (troligen) är världsunik. Få länder presenterar halvårsstatistik för ekoförsäljningen men  vad man hittills kunnat få fram är att inget annat land med någorlunda ekoandel av totalförsäljningen kan visa en sådan hög ökningstakt som Sverige gör just nu.

Ladda ner rapporten här Ekowebs Halvårsrapport>>

2014-10-01