Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fler KRAV-äggs producenter


Under våren har hyllan för KRAV-ägg i många butiker under långa perioder gapat tom. Detta har berott på den ökande efterfrågan på marknaden för KRAV-ägg, både bland konsumenter och storkök.

Nu är ett 10-tal nya KRAV-äggsproducenter på väg in i systemet. Det är konventionella producenter som går över från frigående höns inomhus och buräggsproduktion. Inom de båda produktionsgrenarna har det varit svårt att få en lönsam produktion.

– För att öka lönsamheten för våra producenter är lösningen att ta sig uppåt i värdekedjan och ge produkterna ett mervärde. Och det blir det med KRAV när hönsen får beta utomhus och dessutom äta KRAV-märkt foder, säger Magnus Bolin, vd för Gotlandsägg AB, som har ett packeri på Gotland och ett i Småland (Smålandsägg). Dessutom packar de ICAs I love Eco-ägg. Gotlandsägg har tre nya KRAV-producenter på väg in. En av dessa är Jussö Gård . För tio år sedan investerade man där i stallar för frigående höns, men tankarna på att ställa om till KRAV-märkt produktion har funnits med ett tag i bilden.

– Vi har gått några år och stampat med dålig lönsamhet samtidigt som vi ser att försäljningen av KRAV-märkt ökar. Dessutom tror jag den yngre generationen kommer att köpa än mer KRAV-märkt än vad den äldre gör. Den utvecklingen har gjort oss mentalt redo att ställa om, säger Johan Granefelt som i och med omställningen minskar från 20 000 konventionella hönsplatser till 16 000 KRAV-certifierade.


2014-07-11